Marknadsmeddelande 263/17 - Information gällande omvänd split i Botnia Exploration Holding AB

Sista dagen för handel i Botnia Exploration Holding AB’s aktier före sammanläggning (1:5) är den 23 oktober 2017 och första dag för handel efter sammanläggningen är den 24 oktober 2017.

Information om aktien:

Kortnamn:                     BOTX
Gamla ISIN-koden:         SE0002939892
NY ISIN-kod                 SE0010494708
Orderbok-ID:                 71619
CFI:                             ESXXXX
FISN:                          BOTX/AKT
Villkor:                        1 ny aktie på 5 gamla
Antal aktier efter
omvänd split:               23 153 211
Nytt kvotvärde:             0,75 sek
Sista dag för handel
innan split:                 23 oktober 2017
Första dag för handel
efter split:                  24 oktober 2017
Market Segment/no:   MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no:             Equities, SEK/227
MIC Code:                 XSAT

Stockholm den 23 oktober 2017
AktieTorget
08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera