Marknadsmeddelande 264/17 - Handelsstopp i Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget och bolaget.

Information om aktien:
Kortnamn: BOTX
ISIN-kod: SE0010494708
Orderbok-ID: 71619
CFI: ESXXXX
FISN: BOTX/AKT 
Organisations nr: 556779-9969 

Stockholm den 24 oktober 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt