Marknadsmeddelande 267/17 - Handeln i BotniaExploration Holding AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i Botnia Exploration Holding AB:s aktie BOTX imorgon den 25 oktober 2017, vid handelns öppning kl. 9:00. 

Information om aktie:

Kortnamn: BOTX
ISIN-kod: SE0010494708
Orderbok-ID: 71619
CFI: ESXXXX
FISN: BOTX/AKT

Stockholm den 24 oktober 2017

AktieTorget 08-511 68 000 info@aktietorget.se

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt