Miljötillståndsansökan klar för inlämning den 15 augusti 2018

Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, så kallad miljödom, för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele kommer att inlämnas den 15 augusti 2018 till Mark- och miljödomstolen. Ansökningshandlingarna är klara för kontrollavstämning och slutgranskning vilket kommer att utföras av representanter från Botnia Exploration, Ramböll samt advokat Magnus Fröberg.

Advokat Magnus Fröberg på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB agerar som Botnia Explorations juridiska ombud i detta ärende och på deras rekommendation har Botnia Exploration beslutat lämna in ansökan den 15 augusti 2018. Utifrån ett prövningsmässigt perspektiv påverkar detta inte handläggningen av Botnia Explorations ärende. Domstolen kommer att börja handlägga ärendet först då de är åter från semester vilket normalt sett sker under andra halvan av augusti. Denna tidsplan förändrar inte Botnias målsättning att starta verksamheten i Fäbodtjärn 2019.

- Arbetet med vår ansökan påbörjades i april 2016 och drygt två år senare kommer vi äntligen i mål. Vi har under denna tid tagit fram en miljöansökan som enligt advokat Magnus Fröberg är väldigt gedigen och väl genomarbetad. Vårt färdigställande sammanföll nu med industrisemestern men det ger oss istället möjligheten att i lugn och ro stämma av och granska ansökan i detalj utan att det påverkar handläggningstiden. Vi vill starta Sveriges nästa guldgruva och då ska vi också ge oss de bästa förutsättningarna att göra det, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Arbetet med vår ansökan påbörjades i april 2016 och drygt två år senare kommer vi äntligen i mål. Vi har under denna tid tagit fram en miljöansökan som enligt advokat Magnus Fröberg är väldigt gedigen och väl genomarbetad. Vårt färdigställande sammanföll nu med industrisemestern men det ger oss istället möjligheten att i lugn och ro stämma av och granska ansökan i detalj utan att det påverkar handläggningstiden. Vi vill starta Sveriges nästa guldgruva och då ska vi också ge oss de bästa förutsättningarna att göra det
Thomas Ljung, VD