Penser Access: Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare

Report this content

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn den 15 augusti, så meddelade Botnia nu i oktober resultaten från kärnborrprogrammet som bekräftade en väl definierad guldförande zon i Fäbodliden A. Den minskade risken efter feasibility-studien ökar också chanserna för lånefinansiering av rörelsekapitalbehovet vid gruvstart vinterhalvåret 2019/20. Nettoeffekten av en något starkare krona och ett högre guldpris lyfter vår EBIT-prognos 2020 med 43% och vårt beräknade substansvärde för bolaget med 3% till SEKm 185, jämfört med börsvärdet på SEKm 160. Sammantaget ser vi en medelhög potential i aktien till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vantad-gruvstart-hosten-2019-rycker-allt-narmare/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera