Samrådshandlingar diarieförda

Samrådshandlingarna för Vindelgransele gruvor har registrerats hos Länsstyrelsen i Västerbotten med diarienummer 551-8056-2016. Vill ni ta del av dessa handlingar besöker eller kontaktar ni Länsstyrelsen i Västerbotten.

-Botnia Exploration är nu inne i en intensiv period med samråd kopplat till den miljöansökan som vi tillsammans med konsultföretaget Ramböll arbetar fram. I den processen ligger ett stort antal samråd med Länsstyrelsen, Lycksele kommun och andra sakägare såsom samebyar och markägare. Jag tror att samrådsunderlaget kan ge ytterligare information om vårt bolag, säger Bengt Ljung, VD i Botnia Exploration Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar