Thomas Ljung slutar som VD för Botnia Exploration

Report this content

Thomas Ljung har meddelat styrelsen att han av personliga skäl önskar sluta som VD för Botnia Exploration. Thomas Ljung har arbetat i bolaget sedan 2010 och varit VD sedan oktober 2017. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

Styrelsens ordförande Thomas Söderqvist kommer att träda in i VD-rollen under tiden en ny VD rekryteras.

Thomas Ljung kommer att fortsätta inom koncernen i en annan roll samt kvarstå i styrelsen.  

Under Thomas ledarskap har Botnia Exploration gått från att vara ett prospekteringsbolag till att nu förbereda bolaget för start av guldgruvan Fäbodtjärn i Vindelgransele, Västerbotten.

”Jag känner en oerhörd stolthet över vad Botnia Exploration har åstadkommit under bolagets livslängd. Vi har lyckats erhålla ett miljötillstånd för att starta en gruva och kommer, inom en snar framtid, att se de första intäkterna från guldet i Fäbodtjärn. Samtidigt har var sak sin tid och därför är det dags för mig att överlåta ledarrollen till någon med ny energi att komma in och leda det dagliga arbetet. Mitt engagemang i bolaget kommer vara fortsatt stort då arbetet med vår gemensamma dröm om en framgångsrik guldgruva bara har börjat, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.

”Styrelsen har stor respekt för Thomas beslut att kliva av VD-rollen och är samtidigt tacksamma för att han vill fortsätta att bistå i arbetet med att på kort sikt utveckla fyndigheten Fäbodtjärn till en producerande guldgruva, och på längre sikt till att utveckla Botnia vidare som gruvföretag. Arbetet med att rekrytera en ny VD har initierats.”, säger Thomas Söderqvist, styrelseordförande för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Söderqvist, Styrelseordförande – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 7
02 94 24 00
E-post: thomas.soderqvist@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2022 kl. 20:00 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget. Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Prenumerera

Dokument & länkar