Dela

Kontakt

 • Sara Svedjedal

  Head of Innovation and Communication


  +46707822490
 • Citat

  We continue to strengthen our portfolio with yet another attractive property with strong cashflow and ESG improvement potential. We are looking forward to develop and future proof Vassingerodvej 84 together with the tenant and previous owner
  Anthony Romano, Investment Manager at Brunswick
  Vi vill utveckla Gottsunda tillsammans med och för människor som bor och är verksamma här. Därför började vi vår resa i Gottsunda med att prata med våra hyresgäster och besökare, och bjuda in dem till att utveckla centrumet tillsammans med oss. Genom samtal, vår klottervägg och vår hyresgäst- och besöksundersökning har vi fått fram en topplista med butiker, service och annat som våra besökare drömmer om i Gottsunda. Högst upp på den listan fanns Normal, och det känns fantastiskt roligt att redan nu kunna ge våra besökare det
  säger Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan
  Kanalholmen 37 is an attractive property that is well suited for last mile logistics given its layout and excellent location. I find it complements our existing portfolio of last mile logistics and light industrial properties perfectly. The team and I look forward to working with the tenant and developing the property further, especially with strategic ESG initiatives
  Anthony Romano, Investment Manager at Brunswick
  Kanalholmen 37 er en attraktiv ejendom, der er velegnet til last mile logistik med sin indretning og fremragende beliggenhed. Jeg synes, det supplerer vores eksisterende portefølje af last mile logistik og industriejendomme perfekt. Teamet og jeg ser frem til at arbejde sammen med lejeren og udvikle ejendommen yderligere, især med henblik på strategiske ESG-initiativer
  Anthony Romano, Investment Manager at Brunswick, siger
  För oss har det varit en självklarhet att koppla vår finansiering till våra hållbarhetsmål, och vi är glada att få förtroendet av SEB att genomföra detta tillsammans. Genom att offentliggöra och rapportera våra mål med utvecklingen av Gottsunda Centrum, och i förlängningen hela området, kan vi påvisa att en positiv samhällsutveckling också är en ekonomiskt hållbar affär. Det ställer högre krav på oss att lyckas, och vi hoppas att det också kan inspirera andra fastighetsägare att arbeta långsiktigt med samhällsutveckling i sin förvaltning
  Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan
  This is an excellent addition to the growing Lindu portfolio, and it also reconfirms Lindu’s ability and strength to acquire and close when most have taken a step back due to the current challenges in the market. We continue to scan the market to add more properties to our portfolio and look forward to develop our current portfolio in close collaboration with our tenants and based on their needs
  Anthony Romano, Investment Manager at Brunswick, said
  Brunswick har haft en stark utveckling och tillväxt under de senaste tio åren och jag är glad över att både vår ventures- och utlåningsverksamhet växer vidare i nya sammanhang – jag ser det som ett bevis på att vår affärsmodell att bygga starka fristående bolag fungerar. Nu renodlar vi verksamheten för att fokusera på tillväxt i våra befintliga fastighetsbolag och för att bygga fler nya spännande bolag
  Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate
  Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit under Brunswicks vingar de senaste åren. Från att ha varit pionjärer på marknaden har vi nu tre etablerade lånefonder med välrenommerade investerare. Med vår nya ägarstruktur ser jag och teamet fram emot att växa och utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med både befintliga och nya investerare
  Pontus Sundin, vd på Niam Credit (tidigare Brunswick Real Estate Capital)
  This acquisition is a perfect fit in Lindu’s investment strategy and the team and I are especially excited about the recent ESG projects and our ability to enhance its green profile further. We now look forward to source more investment opportunities as well as develop the existing portfolio further
  Anthony Romano, Investment Manager at Brunswick
  We are very happy to see Lindu growing with such high-quality assets and strong focus on improving the properties climate footprint. Denmark provides interesting market fundamentals and investment opportunities both for Lindu as well as Brunswick
  Patrik Andersson, CEO of Brunswick
  Dette opkøb passer perfekt ind i Lindus investeringsstrategi, og teamet og jeg er især begejstrede for de seneste ESG-projekter og vores evne til at styrke den grønne profil yderligere. Vi ser nu frem til at finde flere investeringsmuligheder samt udvikle den eksisterende portefølje yderligere
  Anthony Romano, Investment Manager for Brunswick
  Vi er meget glade for at se Lindu vokse med så høje kvalitetsaktiver og stærkt fokus på at forbedre ejendommens klimaaftryk. Danmark er et interassant marked med spændende investeringsmuligheder for både Lindu og Brunswick
  Patrik Andersson, CEO for Brunswick
  We are happy to launch yet another real estate company together with Pictet, this time in the very interesting Danish market. I am specifically proud of Jes and the team’s tremendous effort in sourcing, screening, and completing the successful transactions that form the seed portfolio for Lindu, as well as establishing the local asset management model in Denmark. I look forward to seeing Lindu develop even further with our great team in place
  Patrik Andersson, CEO of Brunswick
  Vi er glade for at kunne lancere endnu et ejendomsselskab sammen med Pictet.Denne gang på det meget interessante danske marked. Jeg er specielt stolt af Jes Rovsing og teamets enorme indsats i forbindelse med sourcing, screening og gennemførelse af de vellykkede transaktioner, der udgør porteføljen for Lindu, samt etablering af den lokale asset management model i Danmark. Jeg ser frem til at se Lindu udvikle sig yderligere med vores fantastiske team på plads
  Patrik Andersson, CEO for Brunswick Real Estate
  Vårt samarbete med Pictet har fungerat mycket väl och vi är nöjda med de resultat som har uppnåtts på en förhållandevis kort tid, i synnerhet de energibesparingar som kraftigt minskar fastighetens klimatavtryck. Det finns flertalet utvecklingsmöjligheter kvar som vi nu ser fram emot att ta vidare tillsammans med Barings
  David Hävermark, Partner på Brunswick
  Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Gottsunda genom Gottsunda Centrum, tillsammans med Uppsala kommun, andra lokala aktörer och framförallt människor som bor och är verksamma i området. Vi vill utgöra en samverkande kraft för att stärka Gottsundas utveckling, för att centrumet ska bli en central mötesplats med mat, idrott och kultur i fokus, och där vi kan skapa momentum för lokala entreprenörer att växa
  Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan
  Hemmaplan går en spännande framtid tillmötes och vi är mycket glada över att ha Cecilia ombord som, med sin bakgrund och gedigna erfarenhet inom socialt entreprenörskap, har alla förutsättningar att leda Hemmaplan och fortsätta resan med att skapa samhällsutvecklande fastigheter
  Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate
  Jag ser fram emot att bygga upp Hemmaplan och en modell för samhällsutvecklande fastigheter. Jag är genuint övertygad om att Hemmaplan kan spela en avgörande roll för att driva en positiv samhällsutveckling i de områden där vi kommer att finnas som fastighetsägare. Genom att arbeta tillsammans med och lära av, lokala aktörer, entreprenörer och människor som bor och är verksamma i våra centrum, kan vi skapa mötesplatser - och områden - där alla kan känna sig hemma
  Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan
  Dessa förvärv bidrar med ett modernt kontor i centrala Tammerfors med skattefinansierad hyresgäst samt en portfölj med lätt industri och lågprishandel i bra lägen runt Helsingforsregionen. Det är ett mycket bra komplement till vår befintliga portfölj med starka hyresgäster
  kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
  Vi är mycket glada att ha slutfört den här betydande försäljningen i Finland. Det här är en milstolpe för de två Fersen-strukturerna och vi vill passa på att tacka alla inblandade, i synnerhet våra lokala förvaltningspartners
  kommenterar Annika Fridolf, Fund Manager Fersen and Partner, Brunswick Real Estate
  Bohild kompletterar Brunswicks sex befintliga investeringsmandat väl. På Brunswick har vi ett tydligt fokus på mätbara miljömässiga och sociala förbättringsåtgärder i våra fastigheter och vi är mycket glada att Länsförsäkringar är med oss på denna resa och delar våra värderingar.
  Patrik Andersson, vd på Brunswick
  Vi är mycket glada att stärka vår närvaro i finska regionstäder. Fastigheterna ligger i utmärkta lägen och ger stabila kassaflöden och intressanta utvecklingsmöjligheter
  kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
  Vårt mål är att påverka låntagare till en positiv utveckling både vad det gäller miljö och sociala frågor. Förutom den effekt det har på samhället så påverkar det i förlängningen även underliggande finansiella fastighetsvärden. Att komma i mål med det första lånet inom den här modellen, tillsammans med Holmströmgruppen som har tydliga aktiviteter och utvärderingsmetoder, är inte bara en milstolpe för oss utan för hela finans och fastighetsbranschen
  säger Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital
  Vårt mandat med Nyfosa fortsätter att växa i Finland. Med dessa förvärv utökar vi vårt bestånd i Jyväskylä och breddar portföljen ytterligare med attraktiva lägen och god avkastning. Vi har därmed förvärvat fastigheter på den finska marknaden till ett totalt värde om cirka 3,4 miljarder kronor
  kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
  Vi är mycket nöjda med den utveckling som vi tillsammans med Ligula och vår partner Grandab har genomfört i Fotsacken 1 och som bland annat tillfört värde genom att driva detaljplanearbete vilket resulterat i byggrätter. Det ska bli intressant att följa Botryggs utveckling av bostäderna i detta snabbväxande område.
  Annika Fridolf, Fund Manager Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
  Vi fortsätter att bygga upp en bra portfölj på den finska marknaden. Detta förvärv breddar portföljen med industri- och handelsfastigheter i bra lägen och med två väletablerade hyresgäster
  Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
  Jyväskylä-portföljen är ett mycket bra komplement till våra senaste förvärv i Nyfosa Finland. Vi är självklart otroligt glada att få fortsätta att förvalta och utveckla denna välfungerande portfölj. Vårt team kan fastigheterna och känner hyresgästerna väl, och i synnerhet är det roligt att få fortsätta jobba med teamet i Jyväskylä
  Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland of Brunswick Real Estate
  Vi är nöjda över att ha startat Nyfosa Finlands resa med dessa två affärer som bidrar med starka kassaflöden och uthålliga hyresnivåer i växande regionsstäder. Etableringen av Nyfosa Finland har mottagits väl av marknaden och vi har en robust pipeline av möjliga affärer framåt
  Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland of Brunswick Real Estate
  Hemmaplan skapar en ny inriktning för närcentrum och kringliggande fastigheter med lokal förankring och ett tydligt ansvarstagande för att bidra till meningsfull och mätbar förbättring. Rosengård Centrum och samarbetet med Trianon är det perfekta startskottet, i synnerhet tack vare Trianons erfarenhet och kompetens inom social hållbarhet.
  Patrik Andersson, vd på Brunswick
  Kielo har varit en fantastisk resa för Brunswick tillsammans med Blackstone. Jag är mycket stolt över de fantastiska energibesparingsprojekt som vi har genomfört och den höga kvalitet som portföljen nu håller.
  Patrik Andersson, vd Brunswick Real Estate
  Vi är mycket glada att få bredda vår redan etablerade verksamhet i Finland och i synnerhet att få göra det med Nyfosa som är snabbfotade och transaktionsorienterade. Våra kompletterande kompetenser, och Brunswicks proaktiva förvaltning med fokus på mätbar hållbarhet, skapar det bästa utgångsläget för ett lyckat investeringsmandat.
  Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.
  Vi har gått i täten för fastighetsrelaterad private debt i Norden och det känns väldigt roligt att konstatera att vår affärsmodell blir ett allt viktigare alternativ till traditionella banklån. Långa, säkerställda lån och tydliga hållbarhetsmål är en attraktiv kombination för både låntagare och investerare.
  Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital
  Vi är oerhört glada över samarbetet med Pictet som innebär en realisering av vår nya förvärvsstrategi inom datacenterrelaterade fastigheter i Norden. Brunswick har ett tydligt fokus på ständig utveckling och förbättring av fastighetsbeståndet med mätbara hållbarhetsmål, vilket stämmer väl överens med Pictets strategi. Vi ser fram emot att identifiera fler förvärvs- och utvecklingsmöjligheter med Pictet i hela Norden.
  Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate
  Investeringen är ett led i vår ambition att ge våra kunder så god riskjusterad avkastning som möjligt. BREC III är en väl etablerad fond som lämnar säkerställda lån för fastighetsfinansiering. De har också bra ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och arbetar löpande med att höja nivån. Exempelvis har ett ramverk för gröna lån tagits fram.
  Michael Kjeller, vice VD och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen
  Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från våra investerare, speciellt med tanke på rådande omständigheter på marknaden till följd av Covid-19. Vår affärsmodell med säker och långsiktig finansiering blir allt viktigare för fastighetsbranschen, som ett alternativ till traditionella banklån och obligationer med kortare löptider. Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till en mätbart positiv förändring. Förutom de gröna frågorna såsom minskade koldioxidutsläpp och smartare energianvändning vill vi också säkerställa att varje investering leder till förbättringar inom sociala hållbarhetsaspekter.
  Pontus Sundin, VD Brunswick Real Estate Capital
  Sedan starten 2015 har Regio framgångsrikt byggt upp en väldiversifierad portfölj av kontors- och handelsfastigheter i några av Sveriges starkaste regionstäder. Genom vår tydligt etablerade förvärvs- och förvaltningsstrategi har vi lyckats leverera en god avkastning till vår huvudägare Tredje AP-fonden. Samtliga förvärv går väl i linje med vår affärsidé både när det gäller fastigheternas läge och hyresprofil.
  Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera