Citat

Vi är mycket glada att stärka vår närvaro i finska regionstäder. Fastigheterna ligger i utmärkta lägen och ger stabila kassaflöden och intressanta utvecklingsmöjligheter
kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
Vårt mål är att påverka låntagare till en positiv utveckling både vad det gäller miljö och sociala frågor. Förutom den effekt det har på samhället så påverkar det i förlängningen även underliggande finansiella fastighetsvärden. Att komma i mål med det första lånet inom den här modellen, tillsammans med Holmströmgruppen som har tydliga aktiviteter och utvärderingsmetoder, är inte bara en milstolpe för oss utan för hela finans och fastighetsbranschen
säger Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital
Vårt mandat med Nyfosa fortsätter att växa i Finland. Med dessa förvärv utökar vi vårt bestånd i Jyväskylä och breddar portföljen ytterligare med attraktiva lägen och god avkastning. Vi har därmed förvärvat fastigheter på den finska marknaden till ett totalt värde om cirka 3,4 miljarder kronor
kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
Vi är mycket nöjda med den utveckling som vi tillsammans med Ligula och vår partner Grandab har genomfört i Fotsacken 1 och som bland annat tillfört värde genom att driva detaljplanearbete vilket resulterat i byggrätter. Det ska bli intressant att följa Botryggs utveckling av bostäderna i detta snabbväxande område.
Annika Fridolf, Fund Manager Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
Vi fortsätter att bygga upp en bra portfölj på den finska marknaden. Detta förvärv breddar portföljen med industri- och handelsfastigheter i bra lägen och med två väletablerade hyresgäster
Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate
Jyväskylä-portföljen är ett mycket bra komplement till våra senaste förvärv i Nyfosa Finland. Vi är självklart otroligt glada att få fortsätta att förvalta och utveckla denna välfungerande portfölj. Vårt team kan fastigheterna och känner hyresgästerna väl, och i synnerhet är det roligt att få fortsätta jobba med teamet i Jyväskylä
Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland of Brunswick Real Estate
Vi är nöjda över att ha startat Nyfosa Finlands resa med dessa två affärer som bidrar med starka kassaflöden och uthålliga hyresnivåer i växande regionsstäder. Etableringen av Nyfosa Finland har mottagits väl av marknaden och vi har en robust pipeline av möjliga affärer framåt
Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland of Brunswick Real Estate
Hemmaplan skapar en ny inriktning för närcentrum och kringliggande fastigheter med lokal förankring och ett tydligt ansvarstagande för att bidra till meningsfull och mätbar förbättring. Rosengård Centrum och samarbetet med Trianon är det perfekta startskottet, i synnerhet tack vare Trianons erfarenhet och kompetens inom social hållbarhet.
Patrik Andersson, vd på Brunswick
Kielo har varit en fantastisk resa för Brunswick tillsammans med Blackstone. Jag är mycket stolt över de fantastiska energibesparingsprojekt som vi har genomfört och den höga kvalitet som portföljen nu håller.
Patrik Andersson, vd Brunswick Real Estate
Vi är mycket glada att få bredda vår redan etablerade verksamhet i Finland och i synnerhet att få göra det med Nyfosa som är snabbfotade och transaktionsorienterade. Våra kompletterande kompetenser, och Brunswicks proaktiva förvaltning med fokus på mätbar hållbarhet, skapar det bästa utgångsläget för ett lyckat investeringsmandat.
Patrik Andersson, vd för Brunswick Real Estate.
Vi har gått i täten för fastighetsrelaterad private debt i Norden och det känns väldigt roligt att konstatera att vår affärsmodell blir ett allt viktigare alternativ till traditionella banklån. Långa, säkerställda lån och tydliga hållbarhetsmål är en attraktiv kombination för både låntagare och investerare.
Pontus Sundin, vd Brunswick Real Estate Capital
Vi är oerhört glada över samarbetet med Pictet som innebär en realisering av vår nya förvärvsstrategi inom datacenterrelaterade fastigheter i Norden. Brunswick har ett tydligt fokus på ständig utveckling och förbättring av fastighetsbeståndet med mätbara hållbarhetsmål, vilket stämmer väl överens med Pictets strategi. Vi ser fram emot att identifiera fler förvärvs- och utvecklingsmöjligheter med Pictet i hela Norden.
Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate
Investeringen är ett led i vår ambition att ge våra kunder så god riskjusterad avkastning som möjligt. BREC III är en väl etablerad fond som lämnar säkerställda lån för fastighetsfinansiering. De har också bra ambitioner i sitt hållbarhetsarbete och arbetar löpande med att höja nivån. Exempelvis har ett ramverk för gröna lån tagits fram.
Michael Kjeller, vice VD och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen
Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från våra investerare, speciellt med tanke på rådande omständigheter på marknaden till följd av Covid-19. Vår affärsmodell med säker och långsiktig finansiering blir allt viktigare för fastighetsbranschen, som ett alternativ till traditionella banklån och obligationer med kortare löptider. Vi jobbar aktivt för att våra låntagare ska bidra till en mätbart positiv förändring. Förutom de gröna frågorna såsom minskade koldioxidutsläpp och smartare energianvändning vill vi också säkerställa att varje investering leder till förbättringar inom sociala hållbarhetsaspekter.
Pontus Sundin, VD Brunswick Real Estate Capital
Sedan starten 2015 har Regio framgångsrikt byggt upp en väldiversifierad portfölj av kontors- och handelsfastigheter i några av Sveriges starkaste regionstäder. Genom vår tydligt etablerade förvärvs- och förvaltningsstrategi har vi lyckats leverera en god avkastning till vår huvudägare Tredje AP-fonden. Samtliga förvärv går väl i linje med vår affärsidé både när det gäller fastigheternas läge och hyresprofil.
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio