Brunswick Real Estate avyttrar Badkarsfabriken i Gustavsberg

Stockholm den 18 januari 2018
Sveafastigheter Fersen AB, ett bolag som förvaltas av Brunswick Real Estate, har avyttrat fastigheten Gustavsberg 1:316, mer känd som ”Badkarsfabriken”, till Profi Fastigheter.

Fastigheten som tidigare inhyste en fabrik för badkarstillverkning har under senare år genomgått en omdaning där de gamla industrilokalerna har anpassats för nya verksamheter. Idag omfattar fastigheten 21 000 kvm för utbildning, lager och produktion. Största hyresgäst är Värmdö kommun som bedriver gymnasial utbildning i fastigheten via Gustavsbergs gymnasium. 

Fastigheten är belägen i Porslinskvarteren; Gustavsbergs gamla fabriksområde för produktion av sanitetsporslin som håller på att omvandlas till ett attraktivt bostadsområde i kulturhistorisk miljö med 1 700 nya bostäder vid färdigställande.

Johan Tengelin, Partner på Brunswick Real Estate säger:
”Porslinsfabriksområdet i Gustavsberg genomgår en omfattande förvandling från fabriksmiljö till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service. Vi är glada för att ha kunnat bidra till utvecklingen genom att medverka till ett större antal utbildningsplatser i området och kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.”

CBRE och Kilpatrick Townsend agerade rådgivare till Brunswick Real Estate. 

För mer information vänligen kontakta:

Johan Tengelin
Brunswick Real Estate, Equity Investment Management
t: +46 8 545 075 14  e: johan.tengelin@brunswickrealestate.com

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande rådgivare och investerare på den nordiska fastighetsmarknaden med ett erbjudande som omfattar rådgivning och kapitalförvaltning med kreditfinansiering och fastighetsinvesteringar.

Investment banking-teamets rådgivning kombinerar djup kunskap om den nordiska fastighetsmarknaden med en investment banks kapitalmarknads- och finansieringskompetens.

Affärsområde Investment Management omfattar kreditfinansiering och fastighetsinvestering. Kreditfinansieringsfonderna är inriktade på säkerställd finansiering av kommersiella fastigheter i Norden. Fastighetsinvesteringsverksamheten omfattar ett brett utbud av strukturer i kommersiella fastigheter, såsom fastighetsfonder, separata investeringsmandat för stora institutioner och internationella aktörer samt utveckling av hyresbostäder.

Teamet omfattar 100 fastighetsinvesteringsexperter i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och London samt seniorrådgivare med bred internationell expertis. www.brunswickrealestate.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveafastigheter Fersen AB, ett bolag som förvaltas av Brunswick Real Estate, har avyttrat fastigheten Gustavsberg 1:316, mer känd som ”Badkarsfabriken”, till Profi Fastigheter.
Twittra det här

Citat

Porslinsfabriksområdet i Gustavsberg genomgår en omfattande förvandling från fabriksmiljö till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service. Vi är glada för att ha kunnat bidra till utvecklingen genom att medverka till ett större antal utbildningsplatser i området och kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.
Johan Tengelin Partner Brunswick Real Estate, Equity Investment Management