Brunswick Real Estate blir komplett partner för fastighetsrelaterade transaktioner, investeringar och lån

Inom ramen för Brunswick Real Estate samlas en grupp företag – Leimdörfer, Sveafastigheter och Leimdörfer Real Estate Capital (LREC) – som är verksamma inom olika segment av den nordiska fastighetsmarknaden, med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Malmö. Till detta läggs den nya verksamheten Brunswick Real Estate International med kontor i Hongkong, London och Stockholm.

“Leimdörfer, Sveafastigheter och LREC är tre framgångsrika företag med spjutspetskompetens inom olika segment av den nordiska fastighets- och kapitalmarknaden. Genom att skapa Brunswick Real Estate och expandera internationellt blir vi en än starkare och mer komplett samarbetspartner till våra kunder och investerare”, säger Gerard De Geer, styrelseordförande i Brunswick Real Estate.

Partnerägda Brunswick Real Estate utgör navet i en grupp av framgångsrika företag som är verksamma inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden.

Brunswick Real Estates Group Management Committee består av Gerard De Geer (ordförande Brunswick Real Estate), Peter Leimdörfer (VD Brunswick Real Estate), Martin Andersson (ordförande Brunswick Real Estate International), Erik Eliasson (VD Leimdörfer), Johan Tengelin (VD Sveafastigheter), Louise Richnau (VD LREC) och Erik Gärdén (Senior Partner Leimdörfer).

Patrik Andersson har rekryterats som chef för Brunswick Real Estate International med ansvar för att utveckla och koordinera erbjudandet av gruppens produkter och tjänster till icke-nordiska investerare. Patrik Andersson har over tio års erfarenhet från internationella fastighetsinvesteringar, senast på Somerston Capital i London.

För att ytterligare stärka Brunswick Real Estates kontaktnät har Berndt Brunow, Patrick Howaldt, Lars Thuesen och Sten Westerberg knutits till gruppen som Senior Advisers. Berndt Brunow har haft flera ledande befattningar inom finska industrin och är idag ordförande i Karl Fazer och Lemminkäinen samt vice ordförande i UPM Kymmene. Patrick Howaldt är ägare och styrelseordförande i Baresso Coffee, Phase One och Moment med en bakgrund från Capitellum Corporate Finance och McKinsey & Co. Lars Thuesen är ordförande och ägare i Jet Time samt VD och ägare i Basisbank och med en bakgrund från SAS. Sten Westerberg är ordförande och medgrundare till Leimdörfer och ordförande i SNS Förtroenderåd samt styrelseledamot i bland annat Bonnier Holding och Magnora. Sten Westerberg har varit statssekreterare i Finansdepartementet och styrelseledamot i ett flertal företag såsom Nordiska Investeringsbanken, Svensk Exportkredit och Stockholms Fondbörs.

“Det är mycket glädjande att vi lyckats knyta till oss flera internationellt framgångsrika personer och därmed komplettera de marknadsledande verksamheterna i Norden, säger Peter Leimdörfer VD på Brunswick Real Estate. Genom Brunswick Real Estate kan vi erbjuda både nordiska och internationella kunder en stark plattform för rådgivning, investeringar och finansiering – i första hand på den nordiska fastighetsmarknaden, men även på vissa utvalda marknader internationellt.”

Leimdörfer, Sveafastigheter och LREC kommer att fortsätta verka som oberoende bolag under sina nuvarande varumärken med samlade erbjudanden inom ramen för Brunswick Real Estate.

 
Kontakt:

Peter Leimdörfer, VD Brunswick Real Estate
0705-67 91 44 eller peter.leimdorfer@brunswick-re.com

Om  Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate utgör navet i en grupp av framgångsrika företag som är verksamma inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden. Partnerägda Brunswick Real Estate bildades 2014 och har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Malmö, London och Hongkong.

För mer information, vänligen besök www.brunswick-re.com

Om Leimdörfer
Leimdörfer är en ledande finansiell rådgivare vid fastighetsrelaterade transaktioner i Norden. Sedan firman grundades 1992 har Leimdörfer genomfört hundratals fastighetsaffärer däribland ett stort antal av de största och mest komplexa. Leimdörfer kombinerar djup kunskap om fastighetsmarknaden med en investmentbanks kapitalmarknadsexpertis. Leimdörfer har cirka 40 anställda med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Malmö.

För mer information, vänligen besök www.leimdorfer.se

Om Sveafastigheter
Sveafastigheter är en nordisk fastighetsfondförvaltare som bildades 2003 och vars fonder har levererat en mycket hög avkastning. Sveafastigheters affärsmodell bygger på värdeskapande investeringar genom aktiv förvaltning tillsammans med lokala partners. Företaget förvaltar för närvarande tillgångar i Sverige, Finland, Danmark och Estland till ett värde om totalt 1,3 miljarder euro. Sveafastigheter är topprankat i Norden av Preqin, Euromoney, IPD och KTI.

För mer information, vänligen besök www.sveafastigheter.se

Om Leimdörfer Real Estate Capital
Leimdörfer Real Estate Capital (LREC) bildades 2013 och är den första förvaltaren av kreditfonder med fastighetsfokus i Norden och erbjuder lånefinansiering av fastighetsinvesteringar i Sverige. Bland investerarna i Leimdörfer Real Estate Capital I återfinns flera av Nordens största institutioner.

För mer information, vänligen besök www.lrec.se

Om Brunswick Real Estate International
Brunswick Real Estate International med kontor i London, Hongkong och Stockholm, koordinerar och utvecklar erbjudandet av gruppens produkter och tjänster till framförallt icke-nordiska investerare.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar