Brunswick Real Estates lånefond utökas med en miljard kronor

Report this content

Brunswick Real Estate Capital (”Brunswick”) utökar sin tredje fastighetskreditfond med 1,1 miljarder kronor genom att bland annat svenska vårdkoncernen Praktikertjänsts pensionsstiftelse investerar i fonden. Investeringarna är ännu ett bevis för det växande intresset för fastighetskreditfonder som komplement till traditionella ränteinvesteringar.

Därmed uppgår den tredje fonden till 13,4 miljarder kronor, en rekordhög nivå för en nordisk fastighetskreditfond. Kapitalanskaffningen listas topp 10 i Europa. Brunswick har hittills i år lånat ut över 2,2 miljarder, varav 50 procent är lån kopplade till miljömässiga förbättringsåtaganden med fokus på klimatåtgärder. Bland låntagarna återfinns flera välkända noterade fastighetsbolag, däribland Klövern.

–  Som en av Europas största fastighetskreditfonder och en förebild i branschen är det ett viktigt kvalitetstecken att Praktikertjänst med flera utländska investerare valt att investera i vår fond. Det är dessutom ett bevis på en stark marknadstrend där alltmer kapital allokeras till alternativ finansiering. Allt fler investerare och låntagare i Sverige ser potentialen i vår finansieringsmodell med hållbara lån och långsiktiga åtaganden, säger Pontus Sundin, vd för Brunswick Real Estate Capital.

Brunswicks tredje fastighetskreditfond är en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering av kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. Genom en stark institutionell kapitalbas, med investerare såsom Folksam och KLP, erbjudas fastighetslån med löptider på upp till tio år genom fonden.

Den senaste tidens framgångsrika kapitalresning har bidragit till att Brunswick för första gången tagit sig in på topp 10-listan i branschtidningen Real Estate Capital News årliga ranking av fastighetskreditfonder i Europa (Private Real Estate Debt Funds). Brunswick, som är enda svenska aktör på listan, rankas som nummer åtta av de totalt 30 bolagen.

För mer information:

Pontus Sundin, vd
t. +46 73 089 97 12
e: pontus.sundin@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estates fastighetskreditfonder

Brunswick Real Estate Capital Advisory AB (”Brunswick Real Estate Capital”) är en investeringsrådgivare till Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF (”Fonden”), en alternativ investeringsfond med flera sub-fonder under luxemburgsk rätt som erhållit tillstånd från finansinspektionen i Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Crestbrige Management Company S.A. är utsedd till extern AIF-förvaltare till Fonden.

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Bolaget har upprepade gånger utsetts till bäst i klassen inom sina områden av Preqin och Euromoney. Teamet består av cirka 60 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. www.brunswickrealestate.com

Taggar: