Sveafastigheter säljer kontorsfastighet i Helsingfors till Deka

Sveafastigheter Fund III (”Sveafastigheter”) och dess partner HGR Property Partners (“HGR”) har sålt en kontorsfastighet i Vallgård i Helsingfors. Köpare är en specialfond som förvaltas av Deka Immobilien (”Deka”). Försäljningspriset är 43,4 miljoner euro.

Sveafastigheter förvärvade två vakanta fastigheter belägna på Elimägatan 23-27 i Vallgård i januari 2011. Sveafastigheter har, tillsammans med sin förvaltningspartner HGR, hyrt ut båda fastigheterna till ett flertal allmännyttiga och statliga bolag, bl.a. Konstuniversitetet och Helsingfors stad. Den nu genomförda försäljningen avser Elimägatan 25-27, som har en medelhyreslängd om 6,4 år. Fastigheten har fått en LEED Gold -certifiering. Grannfastigheten avyttrades hösten 2013.

- Försäljningen av kontorsfastigheten i Helsingfors är den tredje avyttringen av en hel portfölj för Sveafastigheter Fund III, och den andra i Finland. Försäljningen följer efter en rad av framgångsrika avvyttringar för fonden i Sverige och Danmark under våren. Vi har genomfört samtliga delar av investeringens affärsplan och är mycket nöjda med att nu leverera en god avkastning till våra investerare, säger Johan Tengelin, VD på Svefastigheter.

- Vi har tillsammans med vår partner HGR gjort ett lyckat uthyrningsarbete och skapat en investeringsprodukt som lämpar sig för en långsiktig placerare, säger Jonas Ahlblad på Sirius Capital Partners, som fungerar som rådgivare för de finska innehaven i Sveafastigheter Fund III.

- Jag är mycket nöjd över det framgångsrika uthyrnings- och utvecklingsarbete vi har åstadkommit i denna fastighet. Att en investerare av Dekas rang intresserar sig för fastigheten är ett ypperligt bevis på detta, säger Kari Helin, VD för HGR Property Partners.

Säljarnas rådgivare för transaktionen var CBRE och Krogerus Attorneys.

Sveafastigheters Fund III lanserades 2010 och stängdes för investeringar 2013 med 317 miljoner euro i eget kapital. Fonden har omfattat 12 fastighetsportföljer spridda över Sverige, Finland och Danmark. Tidigare i år såldes Högkullen Omsorgsfastigheter som var Sveriges största privatägda portfölj av LSS-fastigheter. Under 2014 såldes en finsk portfölj med dagligvarubutiker till det svenska fastighetsbolaget Trophi Fastighets AB som ägs av AP3.

För kommentarer och ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Tengelin, VD, Sveafastigheter, telefon +46 8 545 075 14, johan.tengelin@sveafastigheter.se
Jonas Ahlblad, Partner och CIO, Sirius Capital Partners, telefon +358 40 563 7667, jonas.ahlblad@sirius.fi
Kari Helin, VD, HGR Property Partners, telefon +358 40 579 0570, kari.helin@hgrpropertypartners.fi

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter är en ledande nordisk fastighetsfondförvaltare. Bolaget grundades 2003 och förvaltar för tillfället tillgångar i Sverige, Finland, Danmark och Estland till ett värde om totalt cirka 1 miljard euro. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering med inriktning på fastigheter i Norden.

www.sveafastigheter.se

www.brunswickrealestate.com

Prenumerera

Dokument & länkar