Dela

Citat

Pontus är en drömrekrytering för oss och vi välkomnar honom till teamet. Han har gjort ett fantastiskt jobb på Helaba och jag vet att han har mycket att tillföra genom sin erfarenhet och sitt nätverk.
Louise Richnau, Partner Brunswick Real Estate
Vi ser en stark efterfrågan från såväl från låntagare som investerare. Vi kommer fortsätta att investera och växa vår kreditverksamhet och Pontus kommer att ha en central roll i det arbetet.
Peter Leimdörfer, Partner Brunswick Real Estate
"Vi är mycket nöjda med det starka förtroendet från våra investerare. Trots den stora efterfrågan på nordiska fastigheter och att Sverige konsekvent är en av de mest likvida fastighetsmarknaderna i Europa har tillgången till finansiering för låntagare historiskt varit mycket volatil. Fastigheter är ett tillgångsslag med lång investeringshorisont som kräver långsiktigt kapital, såväl avseende eget kapital som på skuldsidan, något obelånat institutionellt kapital kan erbjuda."
Louise Richnau, partner och vd för Brunswick Real Estate Capital
Sedan starten 2015 har Regio framgångsrikt byggt upp en väldiversifierad portfölj av kontors- och handelsfastigheter i några av Sveriges starkaste regionstäder. Genom vår tydligt etablerade förvärvs- och förvaltningsstrategi har vi lyckats leverera en god avkastning till vår huvudägare Tredje AP-fonden. Samtliga förvärv går väl i linje med vår affärsidé både när det gäller fastigheternas läge och hyresprofil.
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio
Kongahälla Shopping blir en modern mötesplats där människor kan umgås, träna, sköta läkarbesök och göra sina vardagliga ärenden. Vi är glada att kunna erbjuda institutionell finansiering för utvecklingen av Kongahälla Shopping.
Louise Richnau Partner, Brunswick Real Estate, Investment Management Debt
Med hjälp av institutionellt kapital har vi säkrat en långsiktig finansieringslösning som stämmer väl överens med affärsplanen för Kongahälla Shopping. Denna finansiering tillhandahåller såväl byggnadskreditiv som långsiktig finansiering när projektet är klart, en finansieringslösning som inte var tillgänglig i den traditionella bankmarknaden.
Per Thörnqvist, Finans och Affärsutvecklingschef på Adapta
Portföljer av denna typ är ovanligt sällsynta och förvärvet speglar tydligt vår förmåga att identifiera intressanta möjligheter för vår investerare. Portföljen är välskött men det finns ytterligare potential att öka värdet genom proaktiv förvaltning i nära samarbete med våra hyresgäster och lokala intressenter.
David Turner, Founding Partner Brunswick Real Estate UK
Det är precis denna typ av stora och unika investeringar som vi är intresserade av att göra, tillsammans med vår etablerade strategi, särskilt på den privata hyresmarknaden. Vi lyckades slutföra detta komplexa förvärv inom bara sex veckor. Genom Brunswick Real Estate och våra internationella partners har vi stor kapacitet, varvid vi avser att genomföra ytterligare intressanta förvärv under året.
Will Amies, Founding Partner Brunswick Real Estate UK
Porslinsfabriksområdet i Gustavsberg genomgår en omfattande förvandling från fabriksmiljö till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service. Vi är glada för att ha kunnat bidra till utvecklingen genom att medverka till ett större antal utbildningsplatser i området och kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.
Johan Tengelin Partner Brunswick Real Estate, Equity Investment Management
Denna fastighet är ett strategiskt komplement i Kielo-portföljen, både när det gäller läge och fastighetens kvalitet. Vi är mycket nöjda med att avsluta Kielos första kvartal med ytterligare ett förvärv av en högkvalitativ kontorsfastighet. Kielo kommer fortsätta att växa och vi ser många intressanta investeringsmöjligheter i de finländska regionstäderna och Helsingfors under 2018.
Erik Widmark Brunswick Real Estate, Equity Investment Management
Denna portfölj passar perfekt inom Kielos investeringsstrategi. Jyväskylä är en stark och växande marknad och dessa kontorsfastigheter utgör en del av stadens främsta och mest högkvalitativa kontorsstock. Kielo kommer att fortsätta med det väletablerade servicekonceptet som Technopolis har utvecklat. Vi är glada över att som en del av affären kommer det nuvarande lokala Technopolis Jyväskylä-teamet att bli en del av vår Kielo-organisation. Vi ser fram emot att hitta fler spännande möjligheter på den finländska marknaden och fortsätta att bygga Kielos verksamhet.
Erik Widmark, Partner på Brunswick Real Estate
Genom den förvärvade portföljen i Örebro träder Regio in på en ny och strategiskt viktig marknad som passar väl in i vårt övriga bestånd. Boglundsängen är ett spännande område som vi tror kommer fortsätta utvecklas starkt inom handel under de närmsta åren. Vi ser fram emot att få driva denna utveckling tillsammans med vår nya lokala part, W Invest Fastigheter och vår etablerade samarbetspart P&E Fastighetspartner.
Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio
Vi är glada över att våra kunder och branschkollegor åter röstat fram oss som den främsta rådgivaren vid fas- tighetsrelaterade affärer i Norden. Undersökningen tydliggör att de värden vi byggt upp under 25 år på Leimdörfer är väl förankrade i Brunswick Real Estates breda erbjudande. Vi upplever ett starkt intresse för den nordiska fastighetsmarknaden och kommer att arbeta hårt för att fortsätta att överträffa våra kunders förväntningar.
Erik Eliasson, Partner Brunswick Real Estate Investment Banking Advisory
Intresset för finansiering via institutionellt kapital har växt kraftigt sedan vi 2013 startade som första fastighetskreditfond i Norden som erbjuder seniorfinansiering. Det är därför mycket glädjande med den uppskattning som klienter och investerare ger som uttrycks i Euromoneys utmärkelse.
Louise Richnau, Partner Brunswick Real Estate Debt Investment Management
Euromoneys undersökning är väl ansedd inom den globala fastighetssektorn så vi är mycket glada över att återigen bli framröstade som nummer ett. Vi arbetar hårt för att skapa värde åt våra investerare, såväl som för våra hyresgäster, i de fastigheter som vi förvaltar. Detta är bevis på att vår strategi med aktiv och lokal förvaltning är både framgångsrik och uppskattad.
Johan Tengelin, Partner Brunswick Real Estate Equity Investment Management
Vi är mycket glada över att inleda samarbetet med Brunswick Real Estate som vi har en lång och förtroendefull relation med. Vår nya verksamhet svarar mot investerares ökade efterfrågan av direktinvesteringar i Storbritannien och genom en anglo-nordisk plattform kan vi erbjuda spännande investeringsmöjligheter.
Will Amies, Founding Partner Brunswick Real Estate UK
“Portföljförsäljningen till Partners Group ligger helt i linje med vår breddade affärsmodell att erbjuda tydliga och attraktiva program för fastighetsinvesteringar, där vi kan addera värde genom aktiv förvaltning. Idag spänner vårt erbjudande från separata investeringsmandat och fastighetsfonder till utveckling av bostäder. Sveafastigheters investeringsprogram är strukturerade runt segment eller teman, för att bäst passa de individuella investerarnas önskemål.“
Johan Tengelin, VD, Sveafastigheter säger
”Vi är glada att kunna addera en fastighet i Uppsala till det växande beståndet av kontors- och handelsfastigheter i regionstäder. Fastighetsförvaltningen kommer att skötas av en lokal samarbetspartner, i enlighet med strategin för samarbetet mellan Sveafastigheter och AP3. Vi har för närvarande ett flertal intressanta diskussioner om potentiella ytterligare förvärv.”
Eric Bergström

Prenumerera