113 miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

Report this content

Forskare vid Lunds universitet kommer att få dela på över 113 miljoner under nästa år. Det står klart när Cancerfonden delar ut sitt årliga anslag för 2019 som uppgår till nästan 630 miljoner totalt. Professor och överläkare Malin Malmsjö ska utveckla en metod som avbildar hudtumörer och är en av forskarna som får del av forskningsstödet. Om forskningen ger goda resultat kommer tekniken att bli nyskapande för diagnostisering av hudcancer.

I dag analyseras tumören först efter operation, vilket riskerar att både för lite, eller för mycket, hud tas bort. Fotoakustik, som tekniken heter, kombinerar laser och ultraljud och skapar en tredimensionell bild som visar hudtumörens utbredning och djup. Därmed kan läkaren avgöra exakt vad som ska opereras bort.

– I framtiden hoppas vi kunna minska antalet operationer av hudtumörer, vilket skulle vara fantastiskt för patienterna, säger Malin Malmsjö, professor och överläkare, som i dag tagit emot beskedet om en finansiering på 800 000 kronor per år i tre år.

En av dem som får allra mest forskningsstöd från Cancerfonden är Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet. Han tilldelas 1,75 miljoner per år i tre år samt ytterligare 4 miljoner per år i tre år i ett extra anslag. 

Tumörer är beroende av att kommunicera med omkringliggande celler för att kunna växa till. Kristian Pietras och hans team ska undersöka hur bröstcancerceller kommunicerar med bindväven, och vilken betydelse blodkärlens celler har för tumörens spridning. Målet är att mer kunskap om hur cancerceller kommunicerar med omgivningen ska leda till nya sätt att behandla cancer.

Kristian Pietras får ett extra anslag bland annat för att kunna anställa personal med en rad olika kompetenser som behövs i ett omfattande projekt som sträcker sig hela vägen från laboratorium till patient. 

– Vi hoppas att tillskottet från Cancerfonden kan leda till genombrott i detta translationella projekt. Vår vision är att helt besegra cancer och med bättre behandlingsmetoder och förfinad diagnostisering tar vi kliv som gör att fler överlever, säger Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd.

 

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning 

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år. 

 

Fakta: malignt melanom i huden

Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest, cirka 5 procent per år de senaste 10 åren 

Insjuknande:1 053 kvinnor och 2 090 män år 2016 

Medianålder vid insjuknande:67 år 

Symtom:vanligen ett födelsemärke som har börjat växa, ändra färg eller form, börjat blöda eller klia 

Överlevnad:cirka 93 procent av kvinnorna och 86 procent av männen lever tio år efter diagnos 

Avlidna:225 kvinnor och 289 män år 2016 

Antal som lever med att ha eller ha haft malignt melanom: drygt 44 000 personer år 2016

 

Fakta: bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor 

Insjuknande:7 558 kvinnor och 58 män år 2016 

Medianålder vid insjuknande:66 år 

Symtom:vanligen förändring/knöl i bröst eller armhåla 

Överlevnad:drygt 86 procent av kvinnorna och 74 procent av männen lever 10 år efter diagnos 

Avlidna:1 391 kvinnor och 13 män år 2016 

Antal som lever med att ha eller ha haft bröstcancer: cirka 109 000 personer år 2016

Frida Ekberg

Pressekreterare

0702-731555

Frida.ekberg@cancerfonden.se

 

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media