Citat

 Det här är allvarliga siffror och det är nedslående att läsa att allt fler drabbas av cancer varje år. Samtidigt är det hoppfullt att vi upptäcker cancer tidigare och därmed kan bota fler och att en betydande del av alla cancerfall går att förebygga. Utvecklingen visar att vi behöver fler folkhälsopolitiska åtgärder för att på allvar minska risken för fler nya cancerfall
Ulrika Årehed Kågström
Det är ett oerhört lidande att drabbas av livmoderhalscancer, och värt varje ansträngning för att förhindra.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden
— Det borde vara en självklarhet för regeringen att göra de begränsade insatser som behövs för att utrota livmoderhalscancer. Det är ett oerhört lidande för de som drabbas och värt varje krona för att förhindra.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 
Vi vill tacka Kronprinsessan Victoria och alla andra som engagerar sig i kampen mot cancer. Varje persons insats räknas, varje insamling, varje krona, tillsammans gör vi skillnad så att färre drabbas av cancer och fler kan leva ett gott liv efter behandling.
Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström
Det är bra med en första höjning av skatten, särskilt utifrån att Sverige inom EU ligger bland de lägsta i pris på cigaretter utifrån köpkraft i befolkningen. Vi bör redan nu ta sikte på skattehöjningar för en högre prisnivå närmare 100 kronor per cigarettpaket likt flera grannländer. För alkohol bör det även införas en indexering som gör att priset alltid justeras upp i koppling till inflation.
Ulrika Årehed Kågström
När Cancerfonden frågade om vi ville formge årets rosa band var det självklart att tacka ja, vi tvekade inte en sekund. Rosa Bandet är en väldigt viktig kampanj och ju mer vi kan bidra till cancerforskningen desto bättre. Med vårt rosa band vill vi belysa känslan av samhörighet och bandet som flätar oss samman. Det handlar om systerskap, kärlek och hopp. Att ha någon att hålla i handen när du är ute på ny, osäker mark. Den tryggheten betyder allt.
Klara och Johanna Söderberg
Sverige har vi väldigt mycket socker i vår läsk jämfört med i andra länder. Jag tror inte det är många som känner till det.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
I dagsläget går mycket kunskap till spillo på grund av bristande samarbete. Det innebär att vi riskerar att tappa fart i arbetet för att besegra cancer. Därför är internationella forskningssamarbeten som detta mycket viktigt och jag hoppas att europeiska beslutsfattare hörsammar våra rekommendationer.
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Det vore ansvarsfullt att göra mer från politiskt håll. Det saknas varken beprövade förslag eller opinionsstöd, men det saknas en strategi för hur de visioner om en god och jämlik hälsa som regeringen formulerat ska genomföras.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Sockersötad dryck har en stark vetenskaplig koppling till övervikt och fetma både hos vuxna och barn. Ungefär en tredjedel av landets 9-åringar är nu överviktiga och det är hög risk att barn tar med sig den ohälsosamma vikten till vuxen ålder. Att besluta om beskattning av sockersötade drycker i Sverige skulle bli ett startskott för arbetet med att stoppa ökningen.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
- Jag vill verkligen uppmana till att följa rekommendationerna och skydda sig själv och sina barn. Om alla gjorde det så skulle vi över tid se betydligt färre fall av hudcancer.
Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden.
Äggstockscancer, som är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer, är svår att upptäcka då symtomen ofta är vaga i början. Många patienter får gå alltför länge innan diagnos, så där hoppas vi att forskningen nu kan hitta bättre vägar för att förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och behandling
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Jag är mycket tacksam för den här finansieringen. Elakartade hjärntumörer hos barn är ofta svåra att operera bort och kan ge allvarliga följdbiverkningar från intensiv strålbehandling. Förhoppningen är att min forskning på sikt kan leda till en djupare kunskap om hur tumörer utvecklas hos barn och att vi kan utveckla nya skonsammare behandlingsmetoder
Fredrik Swartling, docent vid Uppsala universitet
Fler kan botas eller leva längre med god livskvalitet om vården bli snabbare på att upptäcka cancer hos patienter, men för lite fokus på allmänläkarnas kompetensutveckling och arbetsmiljö har lett till problem när primärvården möter patienter med cancer
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden
Det behövs en mer handfast styrning från regeringen om vi ska få till en effektiv digitalisering av vården, idag är ansvaret alldeles för utspritt vilket har lett till att Sverige inte har ett journalsystem som ser till patientens hela vårdsituation
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden
Den här kvällen ger så mycket värme och kärlek och är betydelsefull. Vi på Cancerfonden är så oerhört tacksamma för alla nya och befintliga månadsgivare. Kvällens resultat på 69 miljoner kronor motsvarar hundratusentals nya forskningstimmar. Det här stödet är otroligt viktigt för att forskningen ska gå framåt och för att färre ska drabbas och fler överleva cancer.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden
För mig ger Cancerfonden hopp om att besegra en sjukdom som idag drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Jag är mycket stolt över att få chansen att bidra till ett så viktigt arbete. Cancerfonden har satt som mål att dela ut över en miljard årligen till svensk cancerforskning och för att nå det målet så krävs ett vasst PR- och pressarbete
David Holm Gatica, PR- och presschef på Cancerfonden
Jag är mycket glad att David börjar hos oss. Hans kompetens har en bredd och ett djup inom kommunikation som är mycket värdefull i Cancerfondens fortsatta arbete. Att David har erfarenhet att leda team i komplexa frågor och mot utmanande kommunikationsmål ser jag som ytterligare en fördel för vårt fortsatta arbete med att nå vår vision att färre drabbas och fler överlever cancer
Jeanette Sundin, kommunikations- och marknadschef på Cancerfonden
Det är verkligen helt fantastiskt! Det är mitt största anslag hittills. Det är en helt annan sits att kunna planera långsiktigt. Det är oerhört hedrande, och precis det vi behöver i forskargruppen för att växa. Nu har vi möjlighet att kunna planera för att genomföra dessa projekt, och se till att få resultat snabbare in i vården
Sophia Zackrisson, chef och universitetslektor diagnostisk radiologi vid Lunds universitet.
Varje timme diagnosticeras en kvinna i Sverige med bröstcancer och var sjätte timme dör en kvinna i sjukdomen. Kan vi göra mammografin bättre på att upptäcka tumörer tidigt när det är som enklast att behandla så skulle det vara en stor framgång
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd
Vi är oerhört glada över att vi får ta del av Cancerfondens finansiering, det betyder oerhört mycket för vår forskning. Jag hoppas det på sikt kan leda till effektivare behandling mot hjärntumörer
Magnus Essand, professor vid Uppsala universitet
Glioblastom är en dödlig form av hjärncancer där framstegen varit få de senaste decennierna och det är angeläget at vi får fram nya forskningsresultat som kan leda till bättre behandlingar
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Varje timme diagnosticeras en kvinna i Sverige med bröstcancer och var sjätte timme dör en kvinna i sjukdomen. Men risken att drabbas skiljer sig mycket individer emellan och det är fortfarandet till stora delar okänt vad som ökar risken, därför behöver vi den här forskningen
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och ju mer vi lär oss om det, desto större chans har vi att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede för att ha bättre möjligheter att behandla sjukdomen, målet är att utveckla metoder för att kunna identifiera kvinnor med ökad risk för bröstcancer
Kamila Czena, professor vid Karolinska institutet
Det är ett rekordbelopp och ett stort antal högkvalitativa forskningsprojekt som nu beviljas medel för att ge oss nya genombrott i kampen mot cancer,
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 
Vad glad jag blir! Det är fantastiskt roligt och det betyder att vi kan fortsätta med några spår som vi precis har upptäckt. Målet är att hitta bättre metoder för diagnos och behandling. Det kan också leda till att behandlingarna bli mer effektiva
Anders Bergh, professor vid Umeå universitet
Ungefär hälften av alla äldre män har en ofarlig prostatacancer och kan leva med den, men samtidigt dör omkring 2 400 män av allvarligare former av prostatacancer i Sverige. Mer kunskap behövs och därför kan denna forskning vara ett viktigt steg
Klas Kärre, ordförande i forskningsnämnden
Jag tycker att detta är ett väldigt lovande projekt. När barn drabbas av cancer är det extra tungt och vi vill bidra till att man får så lite biverkningar som möjligt efter behandlingen. Om denna hypotes stämmer, är det ett genombrott för alla de barn som drabbas
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Det kan till exempel röra sig om hjärtsvikt, nedsatt hörsel eller balansstörningar som uppenbarar sig först i vuxen ålder. Studierna kan bidra till utveckling av nya läkemedel mot cancer med färre biverkningar
Maria Falkenberg, professor vid Göteborgs universitet
Vi är väldigt glada över detta fantastiska resultat. Cancerfonden har ingen offentlig finansiering utan vi är helt beroende av allmänhetens gåvor och stöd för att kunna bedriva vår verksamhet och finansiera den främsta cancerforskningen. Att vi uppnår ett rekordresultat är därför extra glädjande och visar på ett starkt engagemang hos svenska folket för alla som drabbas och berörs av cancer. Tack vare den stora givarviljan är vi ett steg närmre våra mål att färre ska drabbas och fler överleva cancer.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
Ju tidigare en cancersjukdom upptäcks och behandling sätts in, desto större är sannolikheten att den kan botas. Cancerfonden vill lyfta betydelsen av tidig upptäckt, visa att det finns många områden som kräver insatser och sätta press på landets sjukvårdspolitiker att öka takten så att fler liv kan räddas,
säger, Ulrika Årehed Kågström
Vi är mycket stolta över att Kronprinsessan, även i år, vill vara med och uppmärksamma Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, och som kampanjens officiella beskyddare närvara vid en rundvandring för att ta del av den senaste forskningen på plats. Kronprinsessans engagemang har aktivt bidragit till att Rosa Bandet-kampanjen blivit något av en folkrörelse. En kampanj som förenar och berör människor över hela Sverige.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
- Jag är stolt över att få bidra till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, en kampanj som har berört mig personligen. För mig är hoppet viktigt och att påminna om bandets natur som binder oss samman och tillåter oss att blicka framåt. Jag bär bandet för min svärfar och alla andra anhöriga och drabbade.
Ben Gorham, årets designer av rosa bandet
 - Vi är stolta över att Ben Gorham med sitt kreativa uttryck och med sin personliga erfarenhet av cancer i familjen vill vara med och bidra i årets Rosa Bandet-kampanj, för att färre ska drabbas och fler överleva. Som pappa och make, affärsman och kreatör, och med en fingertoppskänsla för doft och estetik, är vi övertygade om att Ben kommer att skapa uppmärksamhet kring kampanjen och stötta oss i vår fortsatta vision att besegra cancer.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden
– Genom att välja rosa produkter när vi handlar under oktober, bidrar vi tillsammans till den livsviktiga cancerforskningen. Det är ett fint exempel på hur vi alla på ett enkelt sätt kan göra skillnad i vår vardag.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
–Man ska alltid vara försiktig mellan klockan 11 och 15, sök skugga, skydda huden med kläder och där man inte kan det använda solskyddsmedel.
Elizabeth Johansson sakkunnig på Cancerfonden.
Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.
Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.
– Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden
Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.
Väntetiderna i cancervården är fortfarande ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de så kallade standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan.
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.
Väntetiderna i cancervården är ett geografiskt lotteri. Vi ser alldeles för små resultat av de standardiserade vårdförlopp som har införts i regionerna för att minimera onödig väntan
Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden
"Ruth Palmer är en lysande, ung cancerforskare vars banbrytande forskning öppnar nya vägar för behandling av cancer."
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd
Professor Sussanne Börjesons forskning kan ha stor inverkan på framtida politiska beslut om cancervården som kan bli till fördel för många cancerdrabbade,
berättar Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd.
Cancerfondens vision är att besegra cancer, men det är inget vi klarar av att göra ensamma. Det är fantastiskt att se hur olika krafter i samhället förenas under Rosa Bandet-kampanjen till stöd för den livsviktiga cancerforskningen. Jag vill verkligen rikta ett stort och varmt tack till alla som på något sätt har bidragit till detta viktiga arbete.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
– Vi är mycket stolta och tacksamma över engagemanget från Kronprinsessan Victoria. Kronprinsessans engagemang har aktivt bidragit till att Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj förenar så många. Intresset hos såväl privatpersoner som föreningar och företag att vara med och bidra till cancerforskningen blir bara större och större.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
– Uppdraget att formge årets rosa band gör jag för min mamma och alla andra som drabbas av cancer på ett eller annat sätt. För mig är stegen en symbol för något hoppfullt, en passage från mörker till ljus.
Bea Szenfeld, årets Rosa Bandet-designer
– Vi är stolta över att Bea Szenfeld med sitt kreativa uttryck och med sin personliga erfarenhet av cancer i familjen vill vara med och bidra i årets Rosa Bandet-kampanj, för att färre ska drabbas och fler överleva. Det är bara tillsammans vi kan besegra cancer.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
Det är en fantastisk utveckling. Vi har fått förfinade metoder med stamcellsbehandling för exempelvis vissa blodcancrar, sofistikerad immunterapi, målinriktade läkemedel, noggrannare diagnostik och förbättrad vård runt patienten. Men vi har mycket jobb framför oss för att fler ska överleva cancer.
Jan Zedenius, överläkare, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.
Genom finansiering av den främsta svenska cancerforskningen kan vi öka chanserna för fler forskningsgenombrott och därmed få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Det är därför mycket glädjande att vi, tack vare alla gåvor från privatpersoner, organisationer och företag, kan finansiera ytterligare 28 forskartjänster.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd