27 miljoner till cancerforskning vid Linköpings universitet

Nästa år delar Cancerfonden ut mer än någonsin till cancerforskning. Närmare 630 miljoner totalt. Av dem går över 27 miljoner till Linköpings universitet. Professor Sussanne Börjeson studerar effekten av att patienter med cancer tränar fysiskt, vad betyder det för dem och för samhällsekonomin? Hon är en av dem som får tar del av forskningsstödet från Cancerfonden. 

– Professor Sussanne Börjesons forskning kan ha stor inverkan på framtida politiska beslut om cancervården som kan bli till fördel för många cancerdrabbade, berättar Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd. 

Under och efter en cancerbehandling är det vanligt med uttalad trötthet, så kallad fatigue. Det är känt att fysisk träning kan motverka fatigue. Men om träning ska bli en del av den etablerade cancervården behöver beslutsfattare veta om det är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv att erbjuda patienterna träning. Professor Sussanne Börjesons forskning går ut på att ta fram ett sådant hälsoekonomiskt underlag.

– Nu ska vi ställa den extra kostnaden för till exempel lokaler och motiverande coach i relation till träningsintensitet, studiedeltagarnas förändrade hälsa och antalet sjukskrivningsdagar. Förhoppningsvis får vi fram ett underlag som hjälper beslutsfattare att optimera vården, med fokus på patienternas livskvalitet utifrån samhällets begränsade resurser, säger Sussanne Börjeson.

Studien är den sista delstudien i Phys-Can-projektet i vilket 600 patienter med bröstcancer, prostatacancer och kolorektal cancer lottats till hög- eller lågintensiv träning, med eller utan coachning för att öka träningsmotivationen. Sussanne Börjeson får 600 000 kronor i tre år för att färdigställa studien.

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning 

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år. 

För mer information:

Frida Ekberg, pressekreterare

0702-731555

Frida.ekberg@cancerfonden.se

 

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nästa år delar Cancerfonden ut mer än någonsin till cancerforskning. Närmare 630 miljoner totalt. Av dem går över 27 miljoner till Linköpings universitet.
Twittra det här

Citat

Professor Sussanne Börjesons forskning kan ha stor inverkan på framtida politiska beslut om cancervården som kan bli till fördel för många cancerdrabbade,
berättar Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd.