Cancerfonden finansierar 19 nya forskartjänster

Report this content

Cancerfonden har beslutat att finansiera 19 nya forskartjänster för 90 miljoner kronor. Två forskare som får finansiering driver projekt om cancer i äggstockarna, ett område som Cancerfonden satsar särskilt på i år.

Igår beslutade Cancerfondens forskningsnämnd att ge anslag till 19 nya forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och tack vare tjänsterna kan de fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år. Förutom tjänster för forskare finansierar Cancerfonden varje år hundratals forskningsprojekt och olika stipendier.

– Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och bra forskning behöver en långsiktig finansiering för att den ska nå framgång, därför är vi väldigt stolta över att kunna få presentera dessa nya forskartjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Cancerfonden har även beslutat att dela ut 2,4 miljoner till Karolinska Institutet för att bedriva en nationell forskarskola. Forskarskolan är treårig med syftet att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser för framtida kliniska forskare i cancerområdet.

Varje år väljer Cancerfonden ut en diagnos där behovet av mer forskning är extra stort och i år har cancer i äggstockarna valts ut. Nu får två forskare möjlighet att under tre års tid ägna sig helt eller delvis åt forskning inom området.

– Äggstockscancer, som är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer, är svår att upptäcka då symtomen ofta är vaga i början. Många patienter får gå alltför länge innan diagnos, så där hoppas vi att forskningen nu kan hitta bättre vägar för att förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och behandling, säger Klas Kärre.

Sedan Cancerfonden startade 1951 har organisationen delat ut mer än elva miljarder kronor till cancerforskning i Sverige. 

De nya forskartjänsterna 2020:

Fellowship ovarialcancer är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på cancer i äggstockarna. Sahar Salehi vid Karolinska Institutet och Anzhelika Vorobyeva vid Uppsala universitet tilldelas varsin tjänst för forskning inom detta område.

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. I år tilldelas tjänsten till Fredrik Swartling och Marika Nestor, båda är verksamma forskare vid Uppsala universitet. Samt till Jonathan Coquet, Karolinska Institutet, och Helena Carén, Göteborgs Universitet.

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Tjänsten tilldelas i år Kenny Rodriguez-Wallberg vid Karolinska institutet.

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan. I år tilldelas tjänsten Carmen Gerlach och Dhifaf Sarhan vid Karolinska institutet, samt Femke Heindryck vid Uppsala Universitet.

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. I år tilldelas tjänsten Hildur Helgadottir vid Karolinska Institutet samt Joakim Crona vid Uppsala Universitet.

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Tjänsterna tilldelas i år Elin Bernson, Md Badrul Arefin och Naga Venkata Akule vid Göteborgs universitet. Pauline Jeannot vid Lunds universitet, Milena Doroszko vid Uppsala universitet samt Pawel Kozielewicz och Julien Arnaud Record vid Karolinska institutet.

Fakta äggstockscancer:

Varje år drabbas drygt 700 kvinnor i Sverige av cancer i äggstockarna eller ovarialcancer som sjukdomen också kallas. De flesta kvinnor som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer. Ibland kallas sjukdomen också för bukens tysta tumör, då diagnos många gånger ställs sent eftersom symtomen inledningsvis ofta är vaga.

Prognosen varierar mycket beroende på vilken typ av äggstockscancer det är och i vilket stadium sjukdomen upptäckts. De flesta kvinnor med tidigt upptäckt äggstockscancer har god prognos.

För mer information kontakta:
Jens Petersen
Pressekreterare
+46 76-814 74 26
jens.petersen@cancerfonden.se

Om Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​ Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​ Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Media

Media

Citat

Äggstockscancer, som är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer, är svår att upptäcka då symtomen ofta är vaga i början. Många patienter får gå alltför länge innan diagnos, så där hoppas vi att forskningen nu kan hitta bättre vägar för att förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och behandling
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd