Tioårsjubileum – Kronprinsessan Victoria beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

För sextonde året i rad går Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj av stapeln med syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete. För tionde året i rad är H.K.H. Kronprinsessan Victoria beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Under oktober arrangerar privatpersoner, föreningar och företag över hela landet olika evenemang och insamlingsinitiativ till förmån för Cancerfonden. Hundratusentals människor bär det rosa bandet och väljer att köpa rosa produkter från Rosa Bandets samarbetspartners för att visa sitt stöd. 

För tionde året i rad bär Kronprinsessan Victoria det rosa bandet. Som beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har Kronprinsessan Victoria en viktig roll för att ytterligare uppmärksamma cancerfrågan och vikten av svensk cancerforskning. 

- Vi är mycket stolta och tacksamma över engagemanget från Kronprinsessan Victoria. Kronprinsessans engagemang har aktivt bidragit till att Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj förenar så många. Intresset hos såväl privatpersoner som föreningar och företag att vara med och bidra till cancerforskningen blir bara större och större, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. 

Fakta om bröstcancer i Sverige 

  • Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor 

  • Närmare 8 000 kvinnor får varje år bröstcancer  

  • Cirka 50 män får årligen bröstcancer 

  • I dag överlever 8 av 10 kvinnor som drabbas av bröstcancer  

  • Varje år dör cirka 1 400 kvinnor av spridd bröstcancer 

  • Medianåldern vid bröstcancerdiagnos är drygt 60 år 

Källa: Cancerfonden

Pris och försäljningsställe 

Cancerfondens rosa band kostar 40 kronor och är i år formgett av Bea Szenfeld. Varje band kostar mindre än tre kronor att tillverka, resten går till Cancerfonden. Cancerfondens rosa band säljs från 17 september på ICA, Apotek Hjärtat och XXL och från 24 september på Lindex.

Bilder

  • För bilder på Kronprinsessan Victoria och årets rosa band, och Cancerfondens Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström och Klas Kärre som är ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, se här  
  • För bilder tillbaka i tiden på Kronprinsessan Victoria och rosa bandet se här 
  • För bilder på årets och föregående års band se här 

Mer information finns på www.cancerfonden.se/rosabandet  

Presskontakt 

Jenny Lilljeqvist, PR- och pressansvarig för Rosa Bandet på Cancerfonden 

0708 18 82 55/jenny.lilljeqvist@cancerfonden.se

Om Rosa Bandet-kampanjen 

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete. Kampanjen pågår under oktober varje år. Sedan 2003 har Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj – tillsammans med privatpersoner, företag och föreningar – samlat in 759 miljoner kronor till svensk cancerforskning.  

Om Cancerfonden 

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. 

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Vi är mycket stolta och tacksamma över engagemanget från Kronprinsessan Victoria. Kronprinsessans engagemang har aktivt bidragit till att Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj förenar så många. Intresset hos såväl privatpersoner som föreningar och företag att vara med och bidra till cancerforskningen blir bara större och större.
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.