Fler insjuknar i cancer men överlevnaden ökar

Under 2016 upptäcktes drygt 64 000 nya cancerfall i Sverige. Det är 6 000 fler än för fem år sedan. Även om fler insjuknar, överlever betydligt fler i dag sin cancer. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar. Det visar en ny rapport som Socialstyrelsen och Cancerfonden presenterar i dag.

Närmare 70 procent av alla som får en cancerdiagnos i dag överlever. I den rapport som släpps i dag kan man se trender på insjuknande, överlevnad och dödlighet sedan 80-talet. Mycket har hänt under perioden. För tio år sedan var överlevnaden 59 procent för män och 62 procent för kvinnor. Ser man trettio år tillbaka i tiden så överlevde bara 39 procent av männen och 49 procent av kvinnorna cancer. 

- Det är en fantastisk utveckling. Vi har fått förfinade metoder med stamcellsbehandling för exempelvis vissa blodcancrar, sofistikerad immunterapi, målinriktade läkemedel, noggrannare diagnostik och förbättrad vård runt patienten. Men vi har mycket jobb framför oss för att fler ska överleva cancer, säger Jan Zedenius, överläkare, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden. 

För flera cancersjukdomar ökar överlevnaden kraftigt. För kvinnor har den beräknade relativa 10-årsöverlevnaden i lungcancer ökat från 11 till 17 procent. Av hundra kvinnor som insjuknar så överlever sex fler än för 10 år sedan. 

 - Lungcancer är den cancerform som flest patienter dör av. Men nya läkemedel  och behandlingsmetoder gör nu att fler botas eller kan leva länge trots sjukdom. En stor samhällsutmaning idag är att stoppa nyrekrytering av rökare, det är det säkraste sättet att se till att färre dör i lungcancer, säger Jan Zedenius.

Ett annat område där överlevnaden ökat stort är hos patienter med blodcancersjukdomar, som drabbar cirka 4 500 personer varje år i Sverige. I gruppen lymfom har den relativa 10-årsöverlevnaden gått från cirka 50 procent för båda könen till 61 procent för män och 65 procent för kvinnor på tio år.

- Forskningen tar oss framåt. Med de svar vi får från forskningen så sänker vi antalet drabbade som dör av sina sjukdomar, steg för steg. Men vi behöver bli ännu bättre. Vi måste lära oss mer om cancersjukdomarnas orsaker, vi måste förstå cancercellernas inre liv och samspel med andra celler i kroppen, för att utveckla behandlingarna. Med ökade satsningar kan vi få upp både volym och kvalitet inom cancerforskningen och rädda fler liv, säger Jan Zedenius. 

Det här är den sjunde upplagan av Cancer i siffror, där läsaren kan ta del av aktuell statistik om olika cancersjukdomar. Förra rapporten kom ut för fem år sedan.

-Tillförlitlig statistik är ett viktigt hjälpmedel för att kunna kartlägga cancersjukdomars utbredning och orsaker. Det är avgörande att mäta i längre tidsserier för att hitta samband och kunna arbeta förebyggande, säger Shiva Ayoubi, statistiker på Socialstyrelsen.

Här kan du ta del av hela rapporten Cancer i siffror 2018: www.cancerfonden.se/cancer-i-siffror

För mer information: 
Frida Ekberg, pressekreterare Cancerfonden: 0702-73 15 55, frida.ekberg@cancerfonden.se 
Hanna Anander, pressekreterare Socialstyrelsen: 075-24 73 741, hanna.anander@socialstyrelsen.se 

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under 2016 upptäcktes drygt 64 000 nya cancerfall i Sverige. Det är 6 000 fler än för fem år sedan. Även om fler insjuknar, överlever betydligt fler i dag sin cancer. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar.
Twittra det här

Citat

Det är en fantastisk utveckling. Vi har fått förfinade metoder med stamcellsbehandling för exempelvis vissa blodcancrar, sofistikerad immunterapi, målinriktade läkemedel, noggrannare diagnostik och förbättrad vård runt patienten. Men vi har mycket jobb framför oss för att fler ska överleva cancer.
Jan Zedenius, överläkare, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.