Cancerfonden finansierar 28 nya forskartjänster

Report this content

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge anslag till ytterligare 28 cancerforskare som får fördjupa sig inom sitt forskningsområde. För att kunna säkra en kontinuerlig finansiering av svensk högkvalitativ cancerforskning har Cancerfondens styrelse i år avsatt rekordsumman 614 miljoner kronor.

– Genom finansiering av den främsta svenska cancerforskningen kan vi öka chanserna för fler forskningsgenombrott och därmed få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Det är därför mycket glädjande att vi, tack vare alla gåvor från privatpersoner, organisationer och företag, kan finansiera ytterligare 28 forskartjänster, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Tillsammans med 28 nya forskartjänster är det totalt 56 forskare som i år har sina tjänster finansierade av Cancerfonden. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet med tjänsterna är att forskarna ska kunna fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

– Det känns extra roligt att vi i år kan bevilja nio tjänster till kliniska cancerforskare, tre gånger så många som tidigare år, säger Klas Kärre.

Nya forskartjänster för 2018 är:

 • Postdoktortjänster
  Tio tjänster går till unga forskare som ska ha disputerat för max fem år sedan. Tjänsterna finansieras i tre år.

 • Junior Investigator Award
  Tilldelas i år fyra forskare och tjänsterna finansieras i sex år. Tanja Charles Stocks vid Lunds Universitet är en av dem som i år har tilldelats tjänsten för sin forskning kring prostatacancer och fetma, samt hur relaterade kardiometabola faktorer och ärftlighet påverkar risken för spridd prostatacancer eller risken att dö av sjukdomen.

 • Senior Investigator Award
  Tjänsten tilldelas i år tre forskare och finansieras i sex år.

 • Junior Clinical Investigator Award
  Är en sexårig klinisk forskartjänst på halvtid och tjänsten tilldelas i år fyra forskare.

 • Senior Clinical Investigator Award
  Tjänsten är en klinisk forskartjänst på 50 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Tjänsten tilldelas i år fem forskare. Theodoros Foukakis vid Karolinska institutet är en av dem som har erhållit tjänsten för sina studier för individanpassad behandling vid hormonkänslig bröstcancer. Genom avancerade molekylära analyser identifieras vilka tumöregenskaper som är avgörande för behandlingseffekten av cytostatika och målriktade mediciner.

 • Fellowships i pankreascancerforskning
  Med syfte att ytterligare stärka svensk pankreascancerforskning finansierar Cancerfonden två Fellowships.

Cancerfondens styrelse har för år 2018 avsatt 614 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är en ökning med 97 miljoner kronor sedan föregående år. Av dessa går 57 miljoner till forskartjänster varav 25 miljoner går till de 28 nya forskartjänsterna. Cancerfonden har sedan starten delat ut drygt tio miljarder kronor till svensk cancerforskning. Pengarna går i huvudsak till forskningsprojekt men också till forskartjänster, stipendier med mera.

För mer information kontakta:
Agnes Palinski
Chef press och PR
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom finansiering av den främsta svenska cancerforskningen kan vi öka chanserna för fler forskningsgenombrott och därmed få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla cancer. Det är därför mycket glädjande att vi, tack vare alla gåvor från privatpersoner, organisationer och företag, kan finansiera ytterligare 28 forskartjänster.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd
Det känns extra roligt att vi i år kan bevilja nio tjänster till kliniska cancerforskare, tre gånger så många som tidigare år.
Klas Kärre