138 miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

Report this content

Cancerfonden har beslutat att dela ut 138 miljoner kronor till flera framstående forskare vid Lunds universitet. En av dem är professor Karin Leandersson som forskar om varför immunförsvaret inte kan döda cancerceller på ett effektivt sätt vid bröstcancer.    

– Om vi kan förstå detta kan vi kanske också hitta sätt att aktivera immunsystemet mot bröstcancercellerna och då kommer överlevnaden i bröstcancer att öka, säger Karin Leandersson.  

För att en cancer ska sprida sig måste cancercellerna lämna primärtumören och vandra till nya områden i kroppen. För att göra det så måste cancern även kunna undkomma kroppens egna immunförsvar. Immunförsvaret kan känna igen cancerceller, men av oklara anledningar så leder bröstcancer till ett selektivt nedsatt immunförsvar. Projektet tilldelas 3,75 miljoner kronor över tre år.  

Cancerfondens forskningsnämnd beviljade finansiering till totalt 32 forskningsprojekt verksamma vid Lunds universitet. En av dem som får pengar är Sean Perrin, professor i klinisk psykologi. Sean Perrin och hans forskargrupp ska utveckla en smärtfokuserad, internetbaserad kognitiv beteendebehandling (KBT) för cancerpatienter. Kronisk smärta är en komplikation vid cancer, och kan leda till trötthet, sömnlöshet, depression och lägre livskvalitet.  

–  Smärtfokuserad KBT är en effektiv behandling men det finns inte tillräcklig kapacitet för att ge behandling till alla som behöver det. Smärtfokuserad KBT som ges via telefon och internet, med stöd från primärvården, kommer att öka tillgången till en effektiv behandling och bidra till att förbättra livet för fler canceröverlevare, säger Sean Perrin. 

Sean Perrins forskningsprojekt tilldelas 2,4 miljoner fördelat över tre år.  

Rekordutdelning  

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut totalt 732 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på fjorton lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden. 

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Utses i nationell konkurrens  

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.    

Jens Petersen
Pressekreterare
+46 76 814 74 26
jens.petersen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

#tillsammansmotcancer

Prenumerera

Media

Media