95 miljoner till cancerforskning vid Uppsala universitet

Report this content

Cancerfondens har beslutat att ge 95 miljoner till flera framstående cancerforskare vid Uppsala universitet. En av dessa är professor Hans Lennernäs som utvecklar fettbaserade partiklar som laddas med cytostatika för att sedan söka upp cancertumörer i levern.

-  Levercancer är en cancerform som ökar vilket kan bero på mer utbredd kroppsfetma hos befolkningen, eftersom fett lagras i levern och orsakar en inflammation som i sin tur kan leda till utveckling av levercancer. Vår metod bygger på att använda små fettpartiklar som då också under en tid lagras i levern och där levererar cytostatika. Förhoppningsvis blir effekterna större och biverkningarna mindre med sådan lokal och avancerad behandling, säger Hans Lennernäs. 

Hans Lennernäs och hans forskargrupp tilldelas 2,4 miljoner kronor fördelat över tre år.  

31 forskningsprojekt vid Uppsala universitet beviljades finansiering. Ytterligare en forskare som får pengar är universitetslektor Helena Igelström som forskar på om träning kan motverka de bieffekter på hjärtat som cancerbehandlingar med höga doser av cytostatika kan ha.  

- Cancer i lymfsystemet, lymfom, behandlas ofta med höga doser av cytostatika och ibland strålning mot hjärtat och det kan tyvärr leda till ganska tuffa hjärtbiverkningar för patienter. Vi vill undersöka om fysisk träning kan motverka dessa hjärtbiverkningar och minska riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom. Personer som tidigare behandlats mot lymfom kommer att delta i antingen ledarledd konditionsträning eller en kontrollgrupp utan träning och så kommer vi att utvärdera effekterna av detta, säger Helena Igelström, lektor vid Uppsala universitet. 

Helena Igelström och hennes forskargrupp tilldelas 2,4 miljoner kronor fördelat över tre år för sin forskning.  

Rekordutdelning 

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att dela ut totalt 732 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på fjorton lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.  

– Det är en fantastisk känsla att få dela ut ett rekordbelopp till svensk cancerforskning och till så många duktiga forskare vid Uppsala universitet. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer och de här pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Utses i nationell konkurrens 

I urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer.  

Jens Petersen
Pressekreterare
+46 76 814 74 26
jens.petersen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut 12 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

#tillsammansmotcancer

Prenumerera

Media

Media