Åtta av tio kvinnor vill fortsätta gå på mammografi

Dags att utreda åldersgränsen

Var femte kvinna som får bröstcancer är äldre än 74 år. Trots det upphör screeningen för bröstcancer efter 74. Det är därför hög tid att Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en ny utredning kring den övre åldersgränsen. En undersökning som opinionsinstitutet Demoskop låtit göra på uppdrag av Cancerfonden visar dessutom att kvinnorna själva är starkt kritiska till att mammografin upphör efter 74 år. 

Attitydundersökningen från Demoskop som riktar sig till kvinnor i åldern 70 till 79 år granskar hur kvinnorna upplever att inte längre bli kallade till mammografi. Den visar att åtta av tio kvinnor skulle gå på mammografi om de blev kallade. En femtedel av de tillfrågade kvinnorna kände inte till att kallelserna upphör efter 74 år och en stor majoritet av kvinnorna anser att mammografi inte blir mindre viktigt bara för att man fyller 75.

– Det är välkänt att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är äldre än 74 år. Trots detta upphör kallelser till mammografi per automatik efter 74. Det innebär att bröstcancer hos kvinnor över 75 år riskerar att inte upptäckas i tid, vilket påverkar chanserna till en lyckosam behandling, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Fler än åtta av tio av de tillfrågade kvinnorna är kritiska till att inte kallas till mammografiundersökning efter 74 års ålder. När kvinnor fallit för åldersstrecket måste de först få en remiss via vårdcentralen för att kunna gå på mammografi. Endast i fem landsting har man valt att inte ha ett remisskrav.  I landstingen i Blekinge, Dalarna och Stockholms län samt i region Kronoberg och Norrbotten kan äldre kvinnor i stället ringa direkt till mammografiavdelningen och boka tid för undersökning.

– Remisskravet måste bort. Vården måste underlätta för kvinnor att kunna delta i mammografi även efter det att de har fyllt 75 år. Tidig upptäckt räddar liv, säger Jan Zedenius och fortsätter:

– Vi lever allt längre i dag. Andelen kvinnor som överlever sin bröstcancer har ökat kraftigt de senaste trettio åren. I dag är bröstcancervården i Sverige behovsstyrd förutom den del som rör mammografi, där det fortfarande finns en åldersgräns som utestänger äldre kvinnor. Vi anser att det är dags att Socialstyrelsen utreder frågan om den övre åldersgränsen.

I den riksomfattande demoskopundersökningen deltog 1116 kvinnor i åldrarna 70 – 79 år. 

Agnes Palinski
PR- och pressansvarig
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Om Cancerfonden
Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år närmare 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Citat

Det är välkänt att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är äldre än 74 år. Trots detta upphör kallelser till mammografi per automatik efter 74. Det innebär att bröstcancer hos kvinnor över 75 år riskerar att inte upptäckas i tid, vilket påverkar chanserna till en lyckosam behandling
Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.
Remisskravet måste bort. Vården måste underlätta för kvinnor att kunna delta i mammografi även efter det att de har fyllt 75 år. Tidig upptäckt räddar liv
Jan Zedenius
Vi lever allt längre i dag. Andelen kvinnor som överlever sin bröstcancer har ökat kraftigt de senaste trettio åren. I dag är bröstcancervården i Sverige behovsstyrd förutom den del som rör mammografi, där det fortfarande finns en åldersgräns som utestänger äldre kvinnor. Vi anser att det är dags att Socialstyrelsen utreder frågan om den övre åldersgränsen.
Jan Zedenius