Cancerfonden delar ut 16 miljoner kronor till Linköpings universitet

Cancerfonden delar nu ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Linköpings universitet drygt 16 miljoner kronor nästa år. Maria Sunnerhagen, professor vid Linköpings universitet, är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden.

– Min forskning handlar om en av de stora bovarna bakom cancer, ett protein som kallas Myc. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi få ny kunskap som kan leda till nya sätt att angripa cancer, säger Maria Sunnerhagen, professor vid Linköpings universitet. 

Många proteiner i kroppen bidrar till utvecklingen av cancer, men Myc är ett av dem som bidrar allra mest. Den förödande effekten hos Myc verkar bero på att det kan samverka med många andra proteiner som styr tillväxten av kroppens celler. Om Myc blir överaktivt kan det därför leda till ohämmad celltillväxt, som resulterar i en cancertumör.

Maria Sunnerhagen tilldelas 1,5 miljoner kronor per år under tre år för att undersöka vad alla dessa kontakter har gemensamt på ett molekylärt plan. Det gör det möjligt att hitta sätt att bryta nätverken – och därmed hejda cancertillväxten. Förhoppningen är att det på sikt kan leda till nya typer av cancerläkemedel.

– Detta projekt kartlägger in i minsta detalj ett av de proteiner som driver cancercellers tillväxt. Sådan grundforskning med avancerad metodik är viktig för att lägga basen till utveckling av nya behandlingsmetoder, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning

Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas: Cancerfondens anslagsprocess

För mer information kontakta:
Agnes Palinski
PR- och pressansvarig
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Min forskning handlar om en av de stora bovarna bakom cancer, ett protein som kallas Myc. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi få ny kunskap som kan leda till nya sätt att angripa cancer.
Maria Sunnerhagen, professor vid Linköpings universitet.
Detta projekt kartlägger in i minsta detalj ett av de proteiner som driver cancercellers tillväxt. Sådan grundforskning med avancerad metodik är viktig för att lägga basen till utveckling av nya behandlingsmetoder.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.