Cancerfonden delar ut 29 miljoner kronor till Umeå universitet

Cancerfonden delar nu ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Umeå universitet närmare 29 miljoner kronor nästa år. Jenny L Persson, professor vid Umeå universitet, är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden.

– Jag är mycket glad över anslaget från Cancerfonden. Det gör att vi kan arbeta vidare för att fler män med spridd prostatacancer ska överleva, säger Jenny L Persson, professor vid Umeå universitet. 

Jenny L Perssons forskning syftar till att förbättra både diagnostik och behandling av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform som drabbar drygt 10 000 män årligen. Jämfört med andra cancerformer brukar prognosen vara god, men om sjukdomen sprids i kroppen går den inte att bota. Jenny L Persson får nu 1 miljon kronor per år under tre år för att forska om hur det går till när cancercellerna sprider sig till skelettet och bildar metastaser. Kunskapen kan göra det möjligt att hitta nya och mer effektiva sätt att behandla metastaserna, eller förhindra att de ens uppstår.

Jenny L Persson utvecklar också ett sådant potentiellt läkemedel, som riktar in sig på de mekanismer som gör att prostatacancerceller sprider sig. Förhoppningen är att få fram en behandling som är skräddarsydd för varje enskild man. 

– En av de största utmaningarna inom cancerforskningen gäller cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen, en vanlig orsak till att vissa patienter inte kan botas. För att utveckla läkemedel måste man först förstå hur sådan metastasering går till, och Jenny L Perssons forskning inriktar sig mot just detta, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas: Cancerfondens anslagsprocess

För mer information, kontakta:
Agnes Palinski
PR- och pressansvarig
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är mycket glad över anslaget från Cancerfonden. Det gör att vi kan arbeta vidare för att fler män med spridd prostatacancer ska överleva.
Jenny L Persson, professor vid Umeå universitet. 
En av de största utmaningarna inom cancerforskningen gäller cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen, en vanlig orsak till att vissa patienter inte kan botas. För att utveckla läkemedel måste man först förstå hur sådan metastasering går till, och Jenny L Perssons forskning inriktar sig mot just detta.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.