Cancerfonden delar ut 57 miljoner kronor till Göteborgs universitet

Cancerfonden delar nu ut 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Göteborgs universitet närmare 57 miljoner kronor nästa år. Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirurg och forskare vid Göteborgs universitet, är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden.

– Målet med min forskning är att öka överlevnaden och livskvaliteten vid gynekologisk cancer. Som klinisk kirurg har jag lite tid för forskning, så anslaget från Cancerfonden betyder mycket för mina möjligheter att forska så att vården förbättras för de drabbade kvinnorna, säger Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirurg och forskare vid Göteborgs universitet.     

Pernilla Dahm Kähler tilldelas 500 000 kronor per år under tre år för sin forskning som berör cancer i både äggstockar, livmoderhals och livmoderkropp.

Livmoderhalscancer behandlas vanligen med operation där hela livmodern tas bort. Men var fjärde kvinna som drabbas är under 40 år och hos dem som önskar att få barn, och som har en liten begränsad tumör, är det möjligt att göra ett mindre ingrepp. Pernilla Dahm Kähler ska utvärdera hur många av de kvinnor som önskar föda barn efter att ha genomgått denna typ av operation som kan göra det, något som är okänt i dag.

– Oro för infertilitet och sexuell hälsa kan ha stor betydelse för dessa unga kvinnor. Att ta reda på hur denna typ av kirurgi fungerar är viktigt för att kunna ge dem realistiska förväntningar, säger Pernilla Dahm Kähler.

– Det finns många utmaningar kring gynekologisk cancer. En del former är svårbehandlade, och det gäller också att utveckla skonsamma metoder. Detta projekt är ett utmärkt exempel på patientnära, klinisk forskning där också olika aspekter av livskvalitet efter behandling studeras, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

­­

Äggstockscancer drabbar ungefär 700 svenska kvinnor om året och är en av de dödligaste cancerformerna. Pernilla Dahm Kählers tidigare forskning visade nyligen att överlevnaden ökat efter att majoriteten av operationer i Västra Götaland 2011 koncentrerades till Sahlgrenska universitetssjukhuset, eftersom kirurgerna och teamet blir mer erfarna. Nu ska hon även gå vidare och analysera uppgifter om alla kvinnor som opereras i regionen, för att hitta fler sätt att förbättra behandlingen. Ett ytterligare mål med forskningen är att utvärdera om äldre, sköra patienter med cancer i livmoderkroppen kan behandlas med titthålsoperation med robot, och om detta ökar överlevnaden och livskvaliteten.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas: Cancerfondens anslagsprocess

För mer information kontakta:
Agnes Palinski
PR- och pressansvarig
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Målet med min forskning är att öka överlevnaden och livskvaliteten vid gynekologisk cancer. Som klinisk kirurg har jag lite tid för forskning, så anslaget från Cancerfonden betyder mycket för mina möjligheter att forska så att vården förbättras för de drabbade kvinnorna.
Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirurg och forskare vid Göteborgs universitet.
Det finns många utmaningar kring gynekologisk cancer. En del former är svårbehandlade, och det gäller också att utveckla skonsamma metoder. Detta projekt är ett utmärkt exempel på patientnära, klinisk forskning där också olika aspekter av livskvalitet efter behandling studeras.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.