Cancerfonden delar ut 77 miljoner kronor till Lunds universitet

Cancerfonden delar nu ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Lunds universitet drygt 77 miljoner kronor nästa år. Daniel Bexell, docent vid Lunds universitet, är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden.

– Min forskning handlar att hitta nya behandlingar mot neuroblastom, som varje år drabbar mellan 15 och 20 barn i Sverige och där de flesta är under fem år. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi nu arbeta för att fler barn ska överleva, säger Daniel Bexell, docent vid Lunds universitet.

Daniel Bexell tilldelas 800 000 kronor per år under tre år för sin forskning mot neuroblastom. Neuroblastom har sitt ursprung i nervsystemet och tumörerna kan uppstå på flera ställen i kroppen, men är vanligast i binjurarna. Om cancern spridit sig är den mycket svårbehandlad och idag överlever bara 60 procent av barnen med aggressiv neuroblastom. En stor utmaning är att tumörerna blir motståndskraftiga mot cytostatika och det finns ett stort behov av nya behandlingsstrategier.

För att kunna ta fram detta behövs modeller som efterliknar sjukdomen och gör det möjligt att studera den, vilket tidigare saknats. Med hjälp av tumörceller från barn har Daniel Bexell nu lyckats ta fram sådana modeller som han ska använda för att förstå hur sjukdomen utvecklas och sprids, samt för att få fram nya behandlingar. Daniel Bexell har redan identifierat ett antal nya läkemedelskandidater och vill nu testa dem med hjälp av modellerna, och försöka förutsäga hur pass effektiva de kan vara hos barnen.

– Detta projekt skapar nya förutsättningar för att förbättra behandling av en ovanlig men mycket aggressiv form av barncancer, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.  

Cancerfondens anslagsutdelning

Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas: Cancerfondens anslagsprocess

För mer information kontakta:
Agnes Palinski
PR- och pressansvarig
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Min forskning handlar att hitta nya behandlingar mot neuroblastom, som varje år drabbar mellan 15 och 20 barn i Sverige och där de flesta är under fem år. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi nu arbeta för att fler barn ska överleva.
Daniel Bexell, docent vid Lunds universitet.
Detta projekt skapar nya förutsättningar för att förbättra behandling av en ovanlig men mycket aggressiv form av barncancer.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.