Cancerfonden delar ut över en halv miljard till svensk cancerforskning

Nästa år delar Cancerfonden ut nästan 630 miljoner till forskning om cancer. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden och en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i Sverige. Medelanslaget ökar och maxanslaget höjs, samtidigt som man öppnar upp för ett utökat anslag i en tidsbegränsad extra satsning. I dag presenteras vilka forskare och forskningsprojekt som får dela på summan. 

– Tack vare alla givare kan vi nu stolt dela ut vårt största belopp någonsin till cancerforskning. Vi ser framsteg hela tiden och vi vet att det är avgörande att satsa på forskningen för att hitta sätt att förebygga, upptäcka, behandla och slutligen besegra cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Några av de forskare som får både projektanslag och ett extra anslag för särskild kostnadskrävande studier är:  

Christer Betsholtz, professor i vaskulär- och tumörbiologivid Uppsala universitet, får ett projektanslag på 2,5 miljoner kronor per år i tre år och ytterligare 4 miljoner per år i tre år i extra anslag. Christer Betsholtz forskar om aggressiva och svårbehandlade hjärntumörer. Det extra anslaget möjliggör mycket detaljerade studier av blod-hjärnbarriären. Denna barriär skyddar hjärnan men hindrar också samtidigt läkemedel från att nå tumören.

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, får ett projektanslag på 1,75 miljoner kronor per år i tre år och ytterligare 4 miljoner kronor per år i tre år i extra anslag. Kristian Pietras forskning kan leda till nya sätt att behandla bröstcancer. Han studerar hur bröstcancerceller kommunicerar med bindväven och vilken betydelse blodkärlens celler har för tumörens spridning. Det extra anslaget kommer att användas för att utveckla en ny klinisk behandling.

Lisa Westerberg, forskare vid Karolinska institutet, får ett projektanslag på 1 miljon kronor i tre år och ytterligare 1,3 miljoner per år i tre år i extra anslag. Hon leder ett projekt som handlar om immunförsvarets roll vid cancerutveckling. Mer specifikt studerar hon hur mutationer som påverkar immuncellernas cytoskelett (proteiner som gör att cellerna till exempel kan ändra form, röra sig, och äta upp cancerceller) leder till hög risk för immunbristsjukdomar och blodcancer. Det extra anslaget går bl a till internationella samarbetsstudier och till försök att identifiera nya målmolekyler för behandling.

Ett antal forskare får för första gången finansiering från Cancerfonden. Professor och överläkare Malin Malmsjö vid Lunds universitet är en av dem. Hon ska utveckla en metod som avbildar hudtumörer där läkaren kan avgöra exakt vad som ska opereras bort. Om forskningen ger goda resultat kommer det att bli en nyskapande teknik för att diagnostisera hudcancer. Anslaget uppgår till 800 000 kronor per år i tre år.

– Vi har valt ut den bästa forskningen i nationell konkurrens, det vill säga den forskning som har störst chans ge oss de genombrott vi behöver. Alla forskare och alla cancerformer tävlar mot varandra, nytt för i år är en satsning för extra kostnadskrävande studier som kan möjliggöra prövning av nya idéer eller ge snabbare svar på vissa frågor. Vår förhoppning är att vi köper ”vingar för pengarna”, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

  

Fakta: Fördelning per lärosäte:

Karolinska institutet 231 050 000 kronor  

Lunds universitet:113 250 000 kronor 

Göteborgs universitet: 99 500 000 kronor 

Linköpings universitet: 27 450 000 kronor  

Stockholms universitet: 12 100 000 kronor 

Uppsala universitet: 96 450 000 kronor  

Umeå universitet: 25 700 000 kronor 

Linnéuniversitetet: 1 800 000 kronor

Övriga universitet: 21 000 000 kronor

Summa totalt: 628 300 000 kronor

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning 

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år. 

För mer information om cancerformer gå in på www.cancerfonden.se 

För mer information:

Frida Ekberg, pressekreterare, 0702-731555

Frida.ekberg@cancerfonden.se

 

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Snabbfakta

Nästa år delar Cancerfonden ut nästan 630 miljoner till forskning om cancer. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden och en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i Sverige.
Twittra det här