Cancerfonden finansierar framstående forskare från Lund

Report this content

Cancerfonden har beslutat att finansiera 27 nya forskartjänster till ett sammanlagt värde av 115 miljoner kronor. Två forskare som får finansiering är verksamma vid Lunds universitet och forskar på hur man kan förbättra överlevanden i bukspottkörtelcancer.

Daniel Ansari, cancerforskare vid Lunds universitet, ska utveckla ett snabbtest för tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer. Målet är att ta fram ett test som skulle göra det möjligt att upptäcka vissa proteiner som kan tyda på bukspottkörtelcancer i ett vanligt blodprov. 

Bukspottkörtelcancer är en allvarlig cancerform som ofta har dålig prognos på grund av att den i många fall upptäcks för sent. Det är av yttersta vikt av att hitta nya metoder för att diagnostisera bukspottkörtelcancer i ett tidigt och potentiellt botbart skede, säger Daniel Ansari   

Daniel Ansari tilldelas en tjänst som Junior Clinical Investigator Award. Tjänsten innebär ett sexårigt anslag på sammanlagt cirka 5,2 miljoner kronor. 

Bodil Andersson, cancerforskare vid Lunds universitet, forskar också om bukspottkörtelcancer. Hon vill genom sin forskning förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och behandling. I projektet ingår bland annat att hitta de bästa sätten att planera kirurgisk behandling och att stärka kunskapsläget om hur patienter som inte kan opereras ska omhändertas på bästa sätt.  

Bodil Andersson tilldelas en tjänst som Junior Clinical Investigator Award. Tjänsten innebär ett sexårigt anslag på sammanlagt cirka 5,2 miljoner kronor. 

Fakta om bukspottkörtelcancer  

Varje år får omkring 1 200 - 1 300 personer i Sverige bukspottkörtelcancer. Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor. Den enda metod som i dag kan bota cancer i bukspottkörteln är operation. Men tyvärr upptäcks de flesta fall av cancer i bukspottkörteln i så sent skede att patienten inte kan opereras. Endast cirka 10-25 procent av de som kan opereras blir botade för all framtid. 

Cancerfondens anslagsutdelning 

Cancerfonden beslutar årligen att finansiera ett antal forskare som ligger i framkant och vars forskning håller högsta vetenskapliga kvalitet. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för dessa forskare att bedriva högkvalitativ forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år. 

– Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Cancerfondens forskartjänster

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. 

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete.  

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan.  

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan.  

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan.  

Fellowship för strålbehandlingsforskning är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på strålbehandling.

  

För mer information kontakta:
Jens Petersen
Pressekreterare
+46 76-814 74 26
jens.petersen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer

Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

#tillsammansmotcancer

Media

Media