Cancerfonden finansierar fyra framstående Uppsalaforskare

Report this content

Cancerfonden beslutade under tisdagen att finansiera fyra framstående forskare från Uppsala universitet. En av de som får finansiering är Diana Spiegelberg som forskar om strålbehandling vid bland annat prostatacancer och huvud-halscancer. 

– Cancerceller har inbyggda system för att försvara sig mot strålbehandling och det påverkar hur mycket av cancern som går att få bort med strålbehandling. Målet med min forskning är att hitta läkemedel som angriper cancercellernas försvar så behandlingen blir effektivare, säger Diana Spiegelberg, cancerforskare vid Uppsala universitet. 

Diana Spiegelberg tilldelas 3,7 miljoner kronor under tre år för sin forskning. Totalt beslutade Cancerfonden att finansiera 27 nya forskartjänster runt om i Sverige för över 125 miljoner kronor. 

Cancerfondens anslagsutdelning 

Cancerfonden beslutar årligen att finansiera ett antal forskare som ligger i framkant och vars forskning håller högsta vetenskapliga kvalitet. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för dessa forskare att bedriva högkvalitativ forskning. Tjänsterna finansieras i upp till sex år. 

– Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Cancerfondens forskartjänster 2021 

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. 

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete.  

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan.  

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50–70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan.  

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan.  

Fellowship för strålbehandlingsforskning är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på strålbehandling.  

För mer information kontakta:
Jens Petersen
Pressekreterare
+46 76-814 74 26
jens.petersen@cancerfonden.se

Media

Media