Livmoderhalscancerfallen ökar kraftigt

Fler kvinnor i Kalmar måste delta i screening

Antalet fall av livmoderhalscancer ökar för första gången på flera decennier, och ökningen är kraftig. Störst risk att drabbas av livmoderhalscancer har kvinnor som inte genomgått screening eller som inte screenats tillräckligt regelbundet. Kalmar tillhör de län där relativt många kvinnor uteblir från screening. Det visar siffror ur den kommande Cancerfondsrapporten 2018.

Bara 2014 till 2015 ökade antalet livmoderhalscancerfallen jämfört med tidigare år med cirka 20 procent, eller ungefär 100 ytterligare fall. Ökningen är störst utanför storstadsregionerna.

– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på, det behövs fler studier för att ta reda på det. Men många landsting måste bli ännu bättre på att få fler kvinnor att screena sig. Närmare två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet, säger Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.

Screeningstatistiken, som också är en del av Cancerfondsrapporten 2018, visar att 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år regelbundet deltar i programmet. Målet i den nationella cancerstrategin är 85 procent.

Men andelen kvinnor som deltar i screening skiljer sig mycket åt mellan olika län. I Kalmar är det 84 procent av kvinnorna i målgruppen som deltar regelbundet. Därmed når landstinget i Kalmar inte upp till målet i den nationella cancerstrategin.

– Det finns ett tydligt nationellt vårdprogram med rekommendationer om hur man bäst når de kvinnor som uteblir från screening, till exempel årliga omkallelser, telefonsamtal och erbjudande om självtest. Att det är så många kvinnor som uteblir från screening talar för att landstinget i Kalmar inte följer programmet tillräckligt bra, eller inte är tillräckligt bra på att lära av de landsting som lyckas bättre, säger Jan Zedenius.

Enligt Cancerfonden krävs politiska åtgärder också på nationell nivå.

– Än en gång ser vi att landstingens självbestämmande går ut över kvaliteten i vården. Så länge Sverige har 21 självstyrande landsting kommer det alltid att finnas de som vill göra på sitt sätt, även om det finns nationella rekommendationer. Det behövs en starkare nationell styrning av cancervården för att garantera att alla kvinnor i Sverige får den bästa preventionen mot livmoderhalscancer, avslutar Jan Zedenius. 

Cancerfondsrapporten 2018 släpps i sin helhet onsdagen den 21 mars 2018.
Läs mer: www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten

För mer information kontakta:
Agnes Palinski
Chef press och PR
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på, det behövs fler studier för att ta reda på det. Men många landsting måste bli ännu bättre på att få fler kvinnor att screena sig. Närmare två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet.
säger Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.
Det finns ett tydligt nationellt vårdprogram med rekommendationer om hur man bäst når de kvinnor som uteblir från screening, till exempel årliga omkallelser, telefonsamtal och erbjudande om självtest. Att det är så många kvinnor som uteblir från screening talar för att landstinget i Kalmar inte följer programmet tillräckligt bra, eller inte är tillräckligt bra på att lära av de landsting som lyckas bättre.
Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden
Än en gång ser vi att landstingens självbestämmande går ut över kvaliteten i vården. Så länge Sverige har 21 självstyrande landsting kommer det alltid att finnas de som vill göra på sitt sätt, även om det finns nationella rekommendationer. Det behövs en starkare nationell styrning av cancervården för att garantera att alla kvinnor i Sverige får den bästa preventionen mot livmoderhalscancer.
Jan Zedenius