Männen väntar med att gå till läkare trots sjukdomssymtom

Många äldre män väntar med att söka läkare trots symtom som kan tyda på prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform. Svårigheter att prata om sjukdomen och dess konsekvenser samt en myt om männens osårbarhet gör att de ofta drar sig för att ta kontakt med sjukvården. Något som kan påverka möjligheterna att bli botad vid cancer i prostatakörteln.

– Ofta är det fruarna som ser till att deras män kommer i väg till läkaren. Yngre män är ofta bättre på att söka läkarkontakt, men de individuella skillnaderna är stora. Det är viktigt att fortsätta öka kunskapen hos befolkningen om detta problem, säger Ola Bratt, urolog och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund.

Att komma till läkaren i tid om man har symtom som kan tyda på prostatacancer är viktigt. Ju tidigare en eventuell prostatacancer upptäcks, desto enklare blir behandlingen och desto större är chansen att bli helt botad. De vanligaste symtomen är svag stråle, ett behov av att kissa ofta och smärta i rygg eller höfter. Måttliga besvär med att kissa som ökar litet från år till år beror dock mycket oftare på en helt godartad prostataförstoring än på cancer.

Britta Hedefalk, legitimerad sjuksköterska på Cancerfondens informations- och stödlinje, möter i sitt arbete männens oro inför sjukdomen och skuldkänslor över att komma sent till läkare.

– Många män blir skuldtyngda och ställer sig frågan vad som hade hänt om de gått tidigare. Ofta handlar det också om känslan av att inte duga längre, att inte ha någon att prata med eller att bara försöka sätta ord på det som har med sjukdomen att göra, berättar Britta Hedefalk.

En bok som på ett tänkvärt och underhållande sätt tar upp frågan är ”The Rocky Horror Prostata Show”, av Vladimir Oravsky, Kurt Peter Larsen och Ulf Diktonius. Boken handlar om att vara medelålders man och få symtom som kan tyda på prostatacancer, samt om männens ovilja att prata om sjukdomen.


Om Mustaschkampen
Med Mustaschkampen vill Cancerfonden få svenska folket att engagera sig i kampen mot prostata¬cancer med mustaschen som symbol. Genom att starta en egen insamling på mustaschkampen.se växer den virtuella mustaschen i takt med att den egna insamlingen ökar. Privatpersoner tävlar i Folkkampen där en vinnare från varje kommun utses för att gå vidare till en rikskamp. Företag tävlar i företagskampen. Kampanjen pågår mellan 28 april till 30 maj.

För information och statistik om sjukdomen besök cancerfonden.se/mustaschpress
Tävlingen finns på mustaschkampen.se

För mer information, kontakta:
Stina Jonasson, pressassistent Cancerfonden, tfn 08-677 10 44, 0706-15 10 44 eller e-post stina.jonasson@cancerfonden.se

Urolog Ola Bratt, Universitetssjukhuset i Lund, tfn 046-17 19 95 eller 046-17 11 49 (sekreterare)

Cancerfondens informations- och stödlinje, tfn 020-222 111


Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar