Nya Cancer i siffror visar att överlevnaden ökar

Nya utgåvan av Socialstyrelsen och Cancerfondens publikation Cancer i siffror, som släpps idag, visar att överlevnaden i cancer ökar. Förra utgåvan publicerades 2009. Sedan dess har andelen som överlever cancer i mer än tio år ökat med 8 procentenheter. Bröstcancer, leukemier och ändtarmscancer är exempel på diagnoser som idag har betydligt förbättrad prognos.

Det är den sjätte utgåvan av Cancer i siffror som i dag publiceras – en populärvetenskaplig publikation med aktuell fakta och statistik om cancer. Antalet diagnostiserade fall ökar, 57 700 fall av cancer diagnostiserades år 2011 vilket kan jämföras med 50 100 fall år 2007. En av tre kommer att drabbas av cancer någon gång i livet. Samtidigt visar den aktuella statistiken att överlevnaden ökar.

Hela Cancer i siffror här.

Ökad överlevnad i cancer
10-årsöverlevnaden i cancer har ökat med 8 procentenheter, från 2007 års statistik till den senaste statistiken från 2011. Cancerforskning som lett till vassare metoder för att tidigt upptäckta cancer, bättre behandlingsmetoder, en allt mer individualiserad behandling och målsökande cancerläkemedel är alla viktiga faktorer för en ökad överlevnad.

  • 5-årsöverlevnad
    Den relativa 5-årsöverlevnaden för patienter som diagnostiseras i dag beräknas till 72,5 procent för män och 71 procent för kvinnor. Detta kan jämföras med statistik från år 2007 då 5-årsöverlevnaden var 67 procent för män och drygt 67 procent för kvinnor
  • 10-årsöverlevnad
    Den relativa 10-årsöverlevnaden för patienter som diagnostiseras i dag beräknas till drygt 65 procent för män och närmare 66 procent för kvinnor. Statistik från 2007 visar på att 10-årsöverlevnaden då var 55 procent för män och drygt 60 procent för kvinnor.


Ökad överlevnad i bröstcancer
1 av 9 kvinnor drabbas av bröstcancer före 75 års ålder. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige men överlevnaden ökar kontinuerligt.
Den aktuella statistiken visar att den beräknade relativa 10-årsöverlevnaden för kvinnor är 83,5 procent.

Flera faktorer leder till ökad överlevnad. I Sverige erbjuds alla kvinnor i åldern 40 till 74 år mammografiscreening vilket leder till tidig upptäckt och därmed större möjlighet till bot. Bröstcancerforskning har lett till en allt mer individualiserad behandling. Tilläggsbehandlingar efter operation minskar risken för återfall. Det är då ofta en kombination av strålbehandling, olika typer av cytostatika och hormonell behandling. För kvinnor med en viss typ av bröstcancer (HER 2 – positiv) har behandling med monoklonal antikropp effektivt minskat risken för återfall.

Dödlighet i leukemier minskar
Leukemier är en diagnosgrupp där det skett stora framsteg. Den nya statistiken visar att dödligheten i leukemier minskar. Bättre behandlingsmetoder är en bakomliggande faktor.

  • Behandling med nya riktade läkemedel, framförallt läkemedlet Glivec för kronisk myeloisk leukemi, har avsevärt förbättrat överlevnaden för vissa patientgrupper.
  • Unga vuxna som drabbas av akut lymfatisk leukemi behandlas mer intensivt med cytostatika vilket har visat sig vara effektivt.
  • Fler patienter har möjlighet att genomgå botande behandling med allogen stamcellstransplantation, det vill säga en transplantation av friska blodbildande celler från en annan person. Denna ökning beror framför allt på att metoderna att transplantera äldre patienter har förbättrats.

Den beräknade relativa 10-årsöverlevnaden för dagens patienter är drygt 42 procent för män och 48 procent för kvinnor. 2011 diagnostiserade 750 fall av olika leukemier.

Klart förbättrad prognos för ändtarmscancer
Närmare 2000 fall av cancer i ändtarmen, rektalcancer, diagnostiserades 2011. Överlevnaden ökar, den beräknade relativa 10-årsöverlevnaden för kvinnor är idag 58 procent och för män 54 procent.

Den förbättrade prognosen beror framför allt på införande av förfinade kirurgiska tekniker. Operationstekniken Total mesorektal excision (TME) har betydligt minskat risken för återfall och ger bättre överlevnad. En annan viktig faktor är att patienter strålbehandlas innan operationen genomförs, där ökad överlevnad kan ses hos vissa undergrupper av patienter.

Om Cancer i siffror
Socialstyrelsen och Cancerfonden ger gemensamt ut Cancer i siffror. Publikationen bygger på aktuell statistik inhämtad från år 2009-2011. Det är en populärvetenskaplig skrift med fakta och statistik om cancer som presenteras på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Cancer i siffror ges ut för sjätte gången

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar