Ojämlik cancerscreening kostar 194 liv om året

Report this content

Personer med lägre inkomst deltar i lägre utsträckning än personer med högre inkomst i screening för att upptäcka cancer. Samma trend syns när det gäller utbildningsnivå. Skillnaderna mellan och inom olika regioner är också stora. Det visar Cancerfondens nya rapport "Segregerad screening". Cancerfonden kräver nu att regeringen och regionerna tar krafttag mot ojämlikheten inom cancervården, för att rädda liv och minska lidande.  

De nationella screeningprogrammen för livmoderhalscancer, bröstcancer och tarmcancer innebär att ett större antal människor testas för att upptäcka cancer eller förstadier till cancer så tidigt som möjligt, för att kunna sätta in rätt behandling i tid.   

Den nya cancerfondsrapporten “Segregerad screening” visar att deltagandet i screeningprogrammen skiljer sig kraftigt åt baserat på socioekonomiska faktorer. Ju lägre inkomst desto lägre screeningdeltagande, och vice versa. Det är giltigt för alla tre screeningprogrammen. Det innebär att personer med låg inkomst löper större risk att utveckla cancer och att deras cancer upptäcks för sent.  

Detta syns också tydligt när man jämför deltagande mellan storstädernas olika distrikt. I Stockholm deltar personer i distriktet Bromma i högre utsträckning än personer i Skärholmen, I Göteborg deltar personer i distriktet Örgryte i högre utsträckning än personer i Bergsjön. Om alla tre screeningprogram nådde samma deltagande som kommunerna med högst deltagande skulle 194 fler liv kunna räddas varje år. 

- Det är inte rimligt att det ser ut på det här sättet. Nu måste regionerna och regeringen kraftsamla för att överbrygga den här cancerklyftan säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.  

Cancerfondsrapporten visar också att de regionala skillnaderna i deltagande är stora. Av de kvinnor som kallades till livmoderhalscancerscreening 2019 deltog i hela riket i genomsnitt 71 procent. Högst deltagande hade Dalarna med 86 procents deltagande. I Västmanland var deltagandet lägst, bara 52 procent av de kvinnor som kallades till screening deltog.  

- Det är helt oacceptabelt att vi fortfarande har så stora skillnader mellan regionerna. Alla regionpolitiker oavsett färg måste arbeta systematiskt för att nå de personer som idag inte deltar i screeningen. Och det måste hända nu, varje dag vi väntar innebär ett enormt mänskligt lidande, säger Ulrika Årehed Kågström.  

Läs hela rapporten på cancerfondens hemsida.  

Sven Elander

Pressekreterare Cancerfonden

sven.elander@cancerfonden.se 

070 089 30 83