Personalbrist i cancervården hotar patientsäkerheten

Idag lanserar Cancerfonden den nionde utgåvan av Cancerfondsrapporten. En enkät som presenteras i rapporten visar att personalbrist är en realitet för i princip alla svenska cancerkliniker. Bristen på specialister hotar både patientsäkerhet och forskning.

– Cancerpatienten som får veta att operationen måste skjutas upp för att operationssjuksköterskan är sjuk, läkaren som rings in trots att hon är tjänstledig för att forska och chefen som våndas inför sommarbemanningen. Alla är de offer för dagens slimmade sjukvård, säger Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh.

I årets rapport har Cancerfonden, inför höstens riksdagsval, tagit reda på var partierna står i frågor som kan bli avgörande för framtidens cancervård, forskning och prevention. Tillsammans med Demoskop har vi också undersökt den allmänna opinionens i dessa frågor.

Exempelvis tycker samtliga partier, liksom en stor majoritet av de tillfrågade i opinionsundersökningen, att det är bra med en 18-årsgräns för att sola i solarium.

Cancerfondens ”valguide” visar också att alla partier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna anser att exponeringsförbud för tobak och tobaksreklam är ett mycket eller ganska bra förslag. I våra nordiska grannländer Norge och Finland, har man redan infört exponeringsförbud.

– Rökningens risker har varit kända länge. Samtidigt kan åtgärder som exempelvis förbud mot marknadsföring i butik och på cigarettpaketen, regelbundna skattehöjningar och förbud mot rökning på allmän plats leda till minskat rökande. Detta är i högsta grad en politisk fråga, säger Stefan Bergh.

Cancerfondsrapporten 2014 presenterar också siffror över antalet ställda cancerdiagnoser i Sverige, liksom antalet dödsfall i cancer. 2012 ställdes drygt 57 000 cancerdiagnoser i Sverige vilket är något färre än året innan. På längre sikt ser Cancerfonden dock en stadig ökning av insjuknandet i cancer.

I årets upplaga tar vi även upp:

  • Forskning: Nästan all medicinsk forskning hämtar delar av sitt material ur data från olika register som kan hjälpa oss att finna samband som räddar liv. Detta hotas nu av en ny EU-förordning.
  • Immunterapi: Att utnyttja kroppens eget immunförsvar mot cancer är ett forskningsområde där utvecklingen går framåt med stormsteg. Svenska forskare har gjort viktiga insatser på detta forskningsfält, som har utsetts till 2013 års genombrott av tidskriften Science.

Cancerfondsrapporten 2014 hittar du här: cancerfonden.se/cancerfondsrapporten (http://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten)

Lars-Gunnar Ericson, PR-och pressansvarig, 08-677 10 38 alt. lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se
Petra Rosén, Pressekreterare, 08-677 10 43 alt. petra.rosen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 450 forskningsprojekt.

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar