Pressinbjudan: Cancerfondsrapporten 2018

Cancer är i hög grad en studie i ojämlikhet. I årets rapport granskar Cancerfonden hur socioekonomisk status påverkar insjuknande och dödlighet i cancer. Flera rapporter och utredningar från de senaste åren pekar på stor ojämlikhet inom svensk sjukvård, men ingenting tyder på att utvecklingen går åt rätt håll.

Under frukostseminariet onsdagen den 21 mars leder professor och överläkare Jan Zedenius ett samtal om hur vi kan minska skillnaderna, vilka insatser som gjorts för ökad överlevnad och vad vi kan lära oss av det.

Hur rankas Sverige som forskningsland? Vetenskapsrådet har för tolfte gången gjort en jämförelse av hur världens länder och lärosäten utvecklat sin cancerforskning.Trenden är tydlig och inte smickrande för Sverige. Vad får det här för konsekvenser för forskningen, för patienterna och för Sverige? Klas Kärre, professor och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, leder diskussionen.

I årets rapport riktar vi även ljuset mot prevention med övervikt och fetma i fokus, livmoderhalscancer, aktuell cancerstatistik och digitalisering inom cancervården.

Vi livesänder presentationen på Cancerfondens Facebook-sida.

När: Onsdagen 21 mars
Tid: 07.30 frukost, 8.00-9.00 presentation
Plats: Cancerfonden, David Bagares gata 5, Stockholm

Anmälan sker via mejl till Cecilia Boij, pressekreterare på Cancerfonden: cecilia.boij@cancerfonden.se

Cecilia Boij
Pressekreterare
076-814 74 40
cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera