Uppsalaforskare får ny tjänst finansierad av Cancerfonden

Idag har Cancerfonden beslutat om att finansiera verksamheten för ytterligare 14 cancerforskare utöver de drygt 60 forskartjänster som Cancerfonden redan står för. En av dem är cancerläkaren och docent Ingrid Glimelius från Uppsala universitet vars forskning ger nytt hopp till patienter med mantelcellslymfom.

– Forskningen ligger i absolut framkant och vi har stora förhoppningar om att det ska kunna leda till nya behandlingsmetoder för mantelcellslymfom. Majoriteten av patienterna som diagnostiseras med denna aggressiva form av blodcancer, dör av sin sjukdom, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Forskningen handlar om att sätta in nya så kallade målinriktade läkemedel vid mantelcellslymfom redan när sjukdomen upptäcks. Målinriktade behandlingar har visat sig vara effektiva vid återfall i sjukdomen, men det är okänt vilken effekt det ger att börja använda sådana läkemedel redan vid diagnos.

– Det är mycket glädjande att ha fått förtroendet att forska. Jag hoppas att det ska leda till förbättrad prognos för alla som drabbas av mantelcellslymfom, säger Ingrid Glimelius som idag är svensk koordinator för en internationell studie som ska jämföra behandling med nyare målinriktade läkemedel med dagens standardbehandling för patienter som nyinsjuknat i mantelcellslymfom.

Totalt får Ingrid Glimelius ett sexårigt anslag om 6,8 miljoner i tjänsten som Junior Clinical Investigator Award vid Uppsala universitet. 

 

För mer information kontakta:

Frida Ekberg, pressekreterare på Cancerfonden

Frida.ekberg@cancerfonden.se

0702-731555

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.​Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.​Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid.​Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än.​ #tillsammansmotcancer www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media