Om oss

Projektalternativet Centralstation Gårda började i och med en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP). Artikeln visade på ett mer visionärt och hållbart alternativ med en ny centralstation i Gårda. Artikeln väckte intresse och många ville att idéerna skulle utvecklas. Därför bildades Gårdagruppen av stadsplanerare, trafikplanerare, tekniker och specialister. Gruppen verkar för att en förstudie genomförs som jämför Gårdalänken/Centralstation Gårda och Västlänken och den samhällsekonomiska nyttan av de båda alternativen.