Höghastighetståg kräver ny Centralstation i Göteborg

De planerade genomgående snabbtågen Oslo–Göteborg–Köpenhamn och Oslo–Göteborg–Stockholm blir ett uppsving för Göteborgsregionen. Men kommer inte att gå i Västlänken och kan knappast ledas in i Göteborgs säckstation, skriver civilingenjör Hans Cedermark.

Gudrun Linn ställer relevanta frågor till regionrådet Leif Blomqvist (S) om sambanden mellan höghastighetsbanor och Västlänken men får inte svar på kärnfrågan (Fria ord den 24–25/6).

Norrmännen planerar en höghastighetsbana från Oslo till Halden med en tänkt fortsättning till Göteborg och Köpenhamn. Sverige har inte hakat på Norrmännens idé. Det finns följaktligen inga medel avsatta i Trafikverkets investeringsplan fram till 2025. Däremot har genomförts studier av en höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn genom Coinco North, bekostade med EU-medel. Begreppet 8 Million City har etablerats.

I investeringsplanen fram till 2025 finns däremot medel om 35 miljarder avsatta för ny järnväg, Götalandsbanan, mellan Göteborg och Stockholm, nämligen delarna Mölnlycke–Bollebygd och Linköping–Järna.

Förhandla med norrmännen

Det mest naturliga i denna situation är att regeringen genom Trafikverket upptar en förhandling med norrmännen om att de bygger och bekostar en ny högklassig järnväg för hastigheter 250–320 km/h mellan Oslo och Öxnered. Sveriges motprestation blir då att tillhandahålla hela Götalandsbanan för hastigheter 250–320 km/h.

Från Öxnered via Göteborg till Malmö kommer då inom några år att finnas en modern bana för hastigheten 250 km/h.

Med moderna snabbtåg, delvis i höghastighet, får vi då följande ungefärliga restider:

* Oslo–Göteborg: 1 tim, 15 min.

* Göteborg–Stockholm: 2 tim.

* Oslo–Stockholm: 3 tim, 15 min.

* Göteborg–Malmö: 1 tim, 45 min.

* Oslo–Malmö: 3 tim.

Inte riktigt sant

Leif Blomqvist menar att dessa tåg ryms enkelt i Göteborgs central när Västlänken är byggd. Detta är ju inte riktigt sant. De genomgående snabbtågen Oslo–Göteborg–Köpenhamn och Oslo–Göteborg–Stockholm kommer inte att gå i Västlänken och kan knappast ledas in i Göteborgs säckstation, eftersom det förutsätter att tågen byter riktning. Ett sådant förfarande innebär omgruppering av förarplats och föraren måste förflytta sig på perrongen från ena änden av tåget till den andra.

Förbättringen av järnvägsinfrastrukturen enligt ovan skulle innebära ett välbehövligt uppsving för hela Göteborgsregionen. Med det kräver också en ny järnvägsstation i Göteborg. Vi är några arkitekter och ingenjörer som har skissat på en ny Centralstation i Gårda som löser problemen. Denna lösning fanns beskriven på GP Debatt den 31 maj i år.

Hans Cedermark, civilingenjör

(Debattartikel publicerad i Göteborgsposten den 28 juni 2013)

Taggar:

Citat

Höghastighetståg Oslo-Göteborg-Köpenhamn skulle innebära ett välbehövligt uppsving för hela Göteborgsregionen. Med det kräver också en ny järnvägsstation i Göteborg.
Hans Cedermark, civ ing, Samhällsbyggarna