Kritik mot Västlänken bakom nej till trängselskatt i Göteborg

Folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg gav ett tydligt resultat när 57 procent av väljarna röstade nej till fortsatt trängselskatt, trots att opinionsundersökningar strax innan valet visade på ett tydligt stöd för ja-sidan. En helt ny undersökning om orsakerna till valresultatet visar att den omfattande kritiken mot Västlänken var avgörande för valutgången. – På både ja- och nejsidan är det flera olika faktorer som avgjort hur man har röstat i folkomröstningen. Men det samlade resultatet var en tydlig signal till stadens politiker att göteborgarna vill ha ett bättre och mer framtidsinriktat alternativ som lösning på vår kollektivtrafik än en dyr, ineffektiv och omodern pendeltågtunnel genom besvärliga markförhållanden under staden, säger Gunnar Anjou, arkitekt och initiativtagare till projektalternativet Centralstation Gårda.

Undersökningen av valresultatet har genomförts av undersökningsföretaget Hanne K Larssen AB som under vecka 39 frågat 1023 personer i Göteborgs kommun om hur de röstade i folkomröstningen och vilken den främsta anledningen var att de röstade som de gjorde. Undersökningen har genomförts med personliga intervjuer och med en webbenkät.

Resultatet visar att en minoritet (42%) av de som röstade nej i folkomröstningen är emot trängselskatten. En majoritet hade andra skäl att rösta nej, såsom motståndare mot Västlänken/Västsvenska paketet, missnöje med politiker och betalstationer.

– Undersökningen bekräftar tidigare undersökningar som visar att göteborgarna inte är principiella motståndare till trängselskatt så länge resurserna används på ett klokt sätt och ger maximal nytta för stadens invånare och för Göteborgs framtida utveckling. För mig är det självklart att politikerna nu lyssnar på folkviljan och på ett seriöst sätt utvärderar och tar ställning till alternativen till Västlänken. Vi behöver ta ett samlat grepp på kollektivtrafiken i Göteborg och hitta den lösning som på bästa sätt gynnar oss som bor här, säger Mats Lundqvist, biträdande professor i entreprenörskap på Chalmers och medlem i projektgruppen Centralstation Gårda.

Inte heller bland dem som röstat ja i folkomröstningen verkar stödet för Västlänken särskilt

stort, trots att det var det avgörande skälet att införa trängselskatt i Göteborg. Istället har hela 51 procent angett att miljön var den främsta anledningen till att rösta ja. 25 procent har angett att det var för att finansiera Västlänken/Västsvenska paketet och 16 procent att det var för att minska trängseln och förbättra framkomligheten.

– Jag tror att de allra flesta är för en bättre miljö, det är jag också. Men eftersom miljönyttan med Västlänken är negativ under hela sin livslängd samtidigt som närmiljön för de boende i Göteborg påverkas under hela den långa byggtiden, kan man anta att det i gruppen som röstat ja till trängselskatt av miljöskäl finns en stor andel som också är kritiska till Västlänken. Därför är det rimligt att nu göra en oberoende utredning av Västlänken och värdera kostnaden mot nyttan och jämföra det med alternativen. Då har man som folkvald politiker tagit sitt ansvar för att på bästa sätt företräda sina väljare, säger Gunnar Anjou.

Undersökningen visar också att kvinnor i något högre utsträckning än män är negativa till trängselskatt och att bilägare och äldre är mer negativa till trängselskatt än yngre och medlemmar i hushåll utan bil.

För mer information om undersökningen och projektalternativet Centralstation Gårda:

Gunnar Anjou, arkitekt SAR. Tel: 031-750 13 17. E-post: gunnar.anjou@gmail.com

Mats Lundqvist, biträdande professor Chalmers. Tel: 031-772 11 95. E-post: mats.lundqvist@chalmers.se

Hanne K Larssen, projektledare. Tel 0768-907444. E-post: hanne@hanneklarssen.se

www.centralstationgarda.se

www.hanneklarssen.se

Centralstation Gårda är ett projektalternativ som knyter samman alla trafikslag i en gemensam centralstation i berget i Gårda och som redan från början är anpassad för framtidens höghastighetståg. Det är en bättre, billigare och mer flexibel trafiklösning för göteborgaren jämfört med Västlänken. Samtidigt är det ett enklare, snabbare och säkrare projekt att genomföra, med mindre miljöpåverkan under byggtiden. Projektalternativet har utarbetats av en grupp erfarna stads- och trafikplanerare, järnvägsexperter, trafikanalytiker och tunnelbyggare.

Taggar: