Martin Wannholt inviger utställningen om Gårdalänken – alternativet till Västlänken!

På måndag den 25 januari invigs en två veckor lång utställning om Gårdalänken. Ett modernt, klimatsäkert och grönt järnvägsalternativ till Västlänken.

Gårdalänken byggs helt i berg med en station vid E6 mellan Gårdamotet och Ullevimotet. Här skapas ett komplett resecentrum som förser Göteborg med snabbspårväg runt stan till Hisingen och möjliggör byggandet av Lejonstaden i hela Gullbergsvassområdet.

Gårdalänken är redan från början anpassad för höghastighetståg och bidrar till planerad och framtida regionutveckling.

Utställningen pågår mellan 25 januari - 7 februari                                

Inbjudan till pressmöte

Tid                                     

Måndag den 25 januari 2016, klockan 17:00

Plats                                  

Göteborgs Stadsbibliotek, Götaplatsen i Göteborg

Deltagare                         

Gårdagruppen: Gunnar Anjou, arkitekt SAR, Bengt Andersson Liselius, arkitekt SAR, Hans Cedermark, Civ.ing. Samhällsbyggarna, Torsten Friberg, Civ.ing. Samhällsbyggarna, Niels Sylwan, Civ.ing. Samhällsbyggarna, Mats Lundqvist, prof. Chalmers, Peter Muth, Civ.ing. Jan-Ove Nilsson, Civ.ing. Gunnar Werner, arkitekt SAR.

Politiker: Martin Wannholt, Samverkande göteborgare

För mer information     

Gunnar Anjou 0708 – 74 52 56 gunnar.anjou@gmail.com

Peter Muth 0708 – 69 03 60 pemuth@gmail.com

www.centralstationgårda.se

Projektalternativet Gårdalänken började i och med en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP). Artikeln visade på ett mer visionärt och hållbart alternativ med en ny centralstation i Gårda. Artikeln väckte intresse och många ville att idéerna skulle utvecklas. Därför bildades Gårdagruppen av stadsplanerare, trafikplanerare, tekniker och specialister. Gruppen verkar för att en förstudie genomförs som jämför Gårdalänken/Centralstation Gårda och Västlänken och den samhällsekonomiska nyttan av de båda alternativen.

Taggar:

Dokument & länkar