Cereno Scientific ansöker om patent för CS014

Report this content

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan för substansen CS014 (tidigare kallad EB014) i syfte att stärka och bredda bolagets patentportfölj.

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 har i tidigare prekliniska och kliniska studier visat på positiva resultat och bolaget arbetar nu med förberedelser inför en kommande fas II-studie. I syfte att bredda Cereno Scientifics pipeline förvärvade Cereno Scientific substansen CS014 från Emeriti Bio AB i mars 2019. Substansen befinner sig i preklinisk fas och har lovande och innovativa egenskaper. Patentansökan skyddar substansen CS014 och närliggande substanser samt deras användning för en rad olika kardiovaskulära sjukdomar.

– Vi arbetar aktivt med att stärka vårt immateriella skydd för att säkra den framtida marknadspotentialen för våra läkemedelskandidater. Sedan tidigare har vi erhållit patent för vår första läkemedelskandidat CS1 på strategiskt viktiga marknader och det är glädjande att vi nu ansökt om det första patentet för vår nya substans CS014, vilket signifikant ökar potentialen i värdeutvecklingen av vår läkemedelsportfölj, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Utvecklingen av CS014 sker i samarbete med Emeriti Bio AB. Samarbetet initierades direkt efter förvärvet och fortlöper enligt plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures
. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Prenumerera

Dokument & länkar