Citat

Vi är glada över vår notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket utgör en avgörande milstolpe i vår resa som ett biotechbolag. Denna händelse bekräftar inte bara vårt exceptionella teams hårda arbete och engagemang, utan markerar också ett viktigt steg mot att uppfylla vår ambition om att driva vetenskaplig innovation för att förbättra patienters hälsa. Vi är fortsatt dedikerade till att utveckla innovativa behandlingar för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss när vi fortsätter att vidareutveckla vår portfölj och skapa värde för våra intressenter.
Sten R. Sörensen, VD
Ett stort tack till alla som deltog i vår senaste företrädesemission. De värdefulla bidragen har inte bara öppnat vägen för fortsatt utveckling av våra lovande läkemedelskandidater, utan också tagit oss ännu närmare möjligheten att erbjuda innovativa behandlingar som potentiellt kan förändra hur patienter med kardiovaskulära sjukdomar behandlas i framtiden.
Sten R. Sörensen, VD
Jag är nöjd med framstegen i studien och förutser att vi kan hålla en jämn takt fram till slutet av rekryteringen i sommar. CS1 är en läkemedelskandidat med betydande potential att erbjuda ett sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för personer som lever med den förödande sjukdomen PAH.
Sten R. Sörensen, VD
Det stora otillfredsställda medicinska behovet för patienter med PAH är en stor utmaning. Vi tror att vår läkemedelskandidat CS1 har potential att möta den utmaningen, att göra skillnad i den framtida behandlingsarsenalen och jag är glad att vi nu kan meddela verkliga framsteg i patientrekryteringen i denna innovativa studie.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno
Vi är glada över att ingå detta licensavtal med University of Michigan. Det passar bra med vår tillväxtstrategi och adderar värde till vår portfölj inom pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombos. Förlängningen av de prekliniska samarbetsavtalen med UoM baseras på ett givande resultat av de pågående 24-månaders samarbetsprogrammen som undertecknades våren 2021.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno.
​​​​​​​Det gläder mig att kunna meddela att det första patentet i Europa för vår prekliniska läkemedelskandidat CS585, nu är formellt utfärdat av det europeiska patentverket som ett sista steg i godkännandeprocessen. Detta är en stor milstolpe då det geografiskt utvidgar patentskydd för vårt prekliniska program och är en viktig aspekt i förberedelse för den framtida kommersiella positioneringen tillsammans med starka kliniska data.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno.
Jag är glad att kunna meddela att vi har tagit beslutet att initialt fokusera vår kliniska utveckling av CS014 som en behandling för att förebygga trombos. Detta gör det möjligt för utvecklingsteamet att effektivt genomföra de sista stadierna av det prekliniska programmet som förberedelse för Fas I-studier. Venös tromboembolism och arteriell trombos vid stroke och hjärtinfarkt drabbar många patienter varje år, och trombos är orsaken till de flesta dödsfallen i världen. Eftersom vi har begränsat vårt fokus från hjärt-kärlsjukdom i allmänhet till trombos i synnerhet, kommer ytterligare prekliniska och kliniska studier att vara avgörande för att välja den första trombosindikationen. En indikation där CS014, en innovativ HDACi-behandling med epigenetiska effekter, har högsta potential att fylla det stora kliniska behovet av en mer effektiv antitrombotisk behandling utan blödning.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno
Det medicinska behovet hos patienter med PAH är enormt. Vi tror att vår läkemedelskandidat CS1 har den mycket eftertraktade potentialen att vända utvecklingen av PAH, och inte bara lindra symtomen likt dagens tillgängliga behandlingar. CS1 har en sjukdomsmodifierande potential för att förbättra patienternas tillstånd och minska risken för dödlighet. Den påverkan som den kvardröjande covid-19-pandemin i USA har haft på studiens uppstartstidslinje minskar inte betydelsen av och ej heller eller vår strävan att utveckla ett bättre behandlingsalternativ för patienter och familjer som drabbats av PAH. Den pågående Fas II-studien med CS1 i PAH har potential att medföra en mycket stor förändring i det framtida behandlingslandskapet.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno.
Förståelsen för hjärt-kärlsjukdomar och det viktiga behovet av innovation är ett ämne som ligger våra experter varmt om hjärtat. Deras gedigna bakgrund inom kardiologi spelar en central roll i vårt fortsatta arbete med att utveckla förebyggande medicin för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Denna serie ger värdefulla insikter som vi är glada att kunna dela med oss av.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Det gläder mig att få välkomna Etienne till Cereno. Han kommer att komplettera vår ledningsgrupp väl när vi nu ökar vårt fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Etienne har lång erfarenhet inom strategisk portföljförvaltning, kommersialisering, licensiering och affärstransaktioner. Han kommer att ha en betydande roll i att etablera strategiska partnerskap för Cereno och säkerställa kommersiellt värde i vår mycket lovande läkemedelsportfölj med CS1 i Fas II, samt två prekliniska program, CS014 och CS585, båda i förberedelse för klinisk utveckling.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
​​​​​​​Vi har en mycket lovande läkemedelsportfölj med CS1 i Fas II och två prekliniska program CS014 och CS585, båda i förberedelse för klinisk utveckling. Jag är övertygad om att vi står på gränsen till en ny era med ett mer moget Cereno med en erfaren ledningsgrupp med rätt kompetens för att stödja bolaget och vår ambition. Jag är nöjd över att ha Björn nu i spetsen för vår forskning och kliniska utveckling och jag är glad att välkomna Josefine som ska öka våra IR och kommunikationsaktiviteter.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.
Utvecklingen av vår främsta läkemedelskandidat CS1 fortskrider för närvarande i en Fas II-studie med aktiv patientrekrytering på kliniker i USA. Jag är glad att, parallellt, ha nyheter relaterade till CS1:s växande patentportfölj eftersom det är en viktig aspekt i förberedelse för den framtida kommersiella positioneringen, tillsammans med starka kliniska data.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Detta är den fjärde nyheten på kort tid som är relaterat till expansion av patentskyddet för programmen i vår portfölj. Det gläder mig att se den positiva utvecklingen med vår patentportfölj eftersom det är viktigt för den framtida kommersiella potentialen i bolaget såväl som för våra kliniska och prekliniska läkemedelskandidater.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Detta är en stor milstolpe för vårt prekliniska prostacyklinreceptoragonist-program och läkemedelskandidaten CS585 då den andra patentfamiljen avsevärt breddar patentskyddet. Ett starkt patentskydd som grund är avgörande för att bygga de kommersiella möjligheterna för våra prekliniska program, särskilt gynnsamt i detta tidiga skede.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Vi tycker det är mycket positivt med det stärkta skyddet kring vår läkemedelskandidat CS1. Utökningen att även täcka Australien med CS1s andra patentfamilj tillsammans med tidigare beviljade huvudmarknader Japan, Ryssland och USA är en del av vårt pågående strategiska IP-arbete för att säkra en fördelaktig position inför framtida utveckling.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Vi är glada över att Dr Michael Holinstat ansluter sig till Cereno för att leda vår utveckling i preklinisk fas. Han har lång erfarenhet av tidig utveckling av läkemedel, särskilt inom hjärt-kärlsjukdomar.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Jag ser fram emot att arbeta närmare Cereno-teamet och deras tidiga utvecklingstillgångar. Med min erfarenhet inom hjärt-kärlsjukdomar och nätverk hoppas jag att jag positivt kan bidra till Cerenos portföljutveckling.
Dr Michael Holinstat
Cereno står inför spännande och viktiga utmaningar med både kliniskt Fas II-program och två prekliniska program inom kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser framemot att få ta del av Reins långa erfarenhet av strategi- och finansieringsarbete, med brett nätverk i Norden och USA, och tror att han kommer att ha ett betydande bidrag till Cerenos vidare bolagsutveckling.
Catharina Bäärnhielm, styrelseordförande på Cereno Scientific
Det skall bli roligt att få arbeta med Cereno, ett bolag med stark förankring och kunskap kring utvecklingen av nya koncept för behandlingen av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är i ett spännande skede, både det kliniska och de prekliniska projekten kommer att visa den fortsatta vägen fram för bolagets utveckling. Jag ser fram emot att kunna bidra med mina erfarenheter för att stödja en fortsatt positiv utveckling för Cereno.
Rein Piir, ny föreslagen styrelseledamot
Vi började arbeta med Dr. Michael Holinstat och hans forskningsgrupp vid University of Michigan för ungefär ett år sedan. De lovande resultaten från initiala djurstudier med CS014 gjorde beslutet att förlänga samarbetet till ett fullt prekliniskt program enkelt.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.
Jag är nöjd över att fortsätta arbetet med CS014 och Cereno. Resultaten från de initiala studierna visar lovande potential för programmet och vi ser fram emot att fullt ut definiera och dokumentera CS014 i ett prekliniskt program.
Dr. Michael Holinstat PhD, FAHA, Avdelningen för Farmakologi, Intern Medicin (Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin), och Vaskulär Kirurgi vid University of Michigan Medical School
Den prekliniska utvecklingen med CS585 kommer att starta omedelbart under ledning av Dr. Michael Holinstat. Vi är glada över att arbeta tillsammans med en forskningsgrupp av denna kaliber och vi ser en positiv resa framöver för både CS585 och Cereno.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Min forskningsgrupp och jag ser fram emot att fortsätta med ett prekliniskt utvecklingsprogram för CS585 tillsammans med Cereno. Läkemedelskandidaten har redan försett oss med lovande data.
Dr. Michael Holinstat PhD, FAHA, Avdelningen för Farmakologi, Intern Medicin (Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin), och Vaskulär Kirurgi vid University of Michigan Medical School
Efter intensivt arbete med CS1, först i framgångsrika prekliniska och Fas I-studier och nu i förberedelser för en Fas II-studie så är vi glada över att ha studiestarten i sikte. Vi har förstås först några milstolpar framför oss som att få tillåtelse att starta studien (IND-godkännande), vilket vi ser fram emot att checka av. Om vi tittar på den övergripande fastställda tidsplanen är vi nästan i linje med den ursprungliga uppskattningen av när studieresultaten förväntades, vilket i slutändan är en av de viktigaste milstolparna för oss.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Vi är glada över att ingå i detta avtal med University of Michigan efter vår initiala utvärdering av denna lovande läkemedelskandidat. Detta passar bra in i vår strategi att utveckla nya behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser fram emot att både få starta detta och det kommersiella värde vi tror detta kommer att ge Cereno allt eftersom kandidaten framgångsrikt tar sig igenom läkemedelsutvecklingsprocessen.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Japan är en av världen största läkemedelsmarknader, endast efter USA och marginellt Kina. Patentskyddet för CS1 som täcker nu två av de viktigaste globala marknaderna är en attraktiv patentposition inför framtida utveckling.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.
En viktig del av vår strategi för att optimalt positionera Cereno för kommersiell framgång är att kontinuerligt arbeta för att stärka vårt patentskydd kring våra läkemedelskandidater och vår teknologi.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Att säkra patentskydd kan vara avgörande inom läkemedelsutveckling, och därför utvärderas vår strategi och aktiviteter löpande efterhand som vi avancerar i vår kliniska utveckling.
Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer på Cereno Scientific
Vi känner oss trygga i att vi nu har hittat en kompetent partner för vår Fas II-studie i CRO:t Worldwide Clinical Trials. De besitter omfattande erfarenhet i genomförande av studier inom kardiovaskulära sjukdomar och specifikt inom PAH. De har också det rätta nätverket av kliniker och prövare, vilket ger oss de bästa förutsättningar för att lyckas. Vi får nu deras input i slutförandet av studieprotokoll och regulatorisk studiedokumentation för att underlätta den vidare processen på bästa möjliga sätt och sedan kunna starta studien. Det är med förväntan som vi startar det nya året och vi ser framemot de kommande studiemilstolparna.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific
Jag vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för ert engagemang och insatser under 2017 samt uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd och intresse för vårt företag under hela året. Tillsammans har vi arbetat för att göra 2017 till ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.
Sten R. Sörensen, VD
Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1.
Sten R. Sörensen, VD
Vi är mycket glada över att ha påbörjat denna kliniska studie med CS1, ett nytt potentiellt läkemedel för förebyggande av blodpropp.
VD Sten R Sörensen
– Kandidaterna har hög potential och vi vill göra allt vi kan för att maximera deras möjligheter att nå marknaden.
Anna Ridderstad Wollberg, Swelifes projektledare för utlysningen
Vi är väldigt glada att VINNOVAs och Swelifes experter ser samma innovationspotential i CS1 som vi gör och att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling. Tillsammans med de positiva framsteg för Cereno Scientific’s formuleringsarbete med CS1, som publicerats tidigare, hjälper detta bidrag oss att öka våra egna resurser för en klinisk studie med CS1 i år.
Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen
Vi är mycket glada att samarbeta med CTC som vår CRO-partner när vi går in i den kliniska utvecklingsfasen med CS1.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific
Vi är väldigt glada för detta samarbete med Cereno Scientific.
Anders Millerhovf, VD CTC
Sten R. Sörensen
Vi är mycket glada över att välkomna Professor Michael Wolzt, en erkänd expert inom trombosfältet, till Cereno Scientific.
Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen av CS1 i vårt samarbete med Galenica.
Sten R. Sörensen
“…för första gången nu visats att det är möjligt att minska blodproppsbildning via stimulering av kroppens egna försvarssystem mot blodproppar.”
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB