• news.cision.com/
  • Cereno Scientific/
  • Cereno Scientific erhåller rättigheter att inlicensera en preklinisk kandidat från University of Michigan genom ett optionsavtal

Cereno Scientific erhåller rättigheter att inlicensera en preklinisk kandidat från University of Michigan genom ett optionsavtal

Report this content

Cereno Scientific meddelade idag att ett optionsavtal har signerats med University of Michigan, USA, vilket ger exklusiva rättigheter till att utvärdera marknadspotentialen för en preklinisk läkemedelskandidat. Avtalet ger Cereno rättigheterna till att utvärdera läkemedelskandidaten i ett prekliniskt utvecklingsprogram under en tidsperiod om upp till 27 månader. Om utvärderingen är framgångsrik kan Cereno exklusivt inlicensiera kandidaten för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. Detta markerar en expansion av Cerenos projektportfölj med en lovande preklinisk läkemedelskandidat i kardiovaskulära sjukdomar.

“Vi är glada över att ingå i detta avtal med University of Michigan efter vår initiala utvärdering av denna lovande läkemedelskandidat. Detta passar bra in i vår strategi att utveckla nya behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific. ”Vi ser fram emot att både få starta detta och det kommersiella värde vi tror detta kommer att ge Cereno allt eftersom kandidaten framgångsrikt tar sig igenom läkemedelsutvecklingsprocessen”.

Cereno kommer att delge mer detaljer om bolagets prekliniska program efterhand som de utvecklas. Ytterligare villkor i avtalet lämnas inte ut.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 12:30 CET.

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras under mitten på 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot att behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har det amerikanska dotterbolaget Cereno Scientific Inc. med kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att ingå i detta avtal med University of Michigan efter vår initiala utvärdering av denna lovande läkemedelskandidat. Detta passar bra in i vår strategi att utveckla nya behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser fram emot att både få starta detta och det kommersiella värde vi tror detta kommer att ge Cereno allt eftersom kandidaten framgångsrikt tar sig igenom läkemedelsutvecklingsprocessen.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific