Dela

Länkar

Citat

Vi började arbeta med Dr. Michael Holinstat och hans forskningsgrupp vid University of Michigan för ungefär ett år sedan. De lovande resultaten från initiala djurstudier med CS014 gjorde beslutet att förlänga samarbetet till ett fullt prekliniskt program enkelt.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.
Jag är nöjd över att fortsätta arbetet med CS014 och Cereno. Resultaten från de initiala studierna visar lovande potential för programmet och vi ser fram emot att fullt ut definiera och dokumentera CS014 i ett prekliniskt program.
Dr. Michael Holinstat PhD, FAHA, Avdelningen för Farmakologi, Intern Medicin (Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin), och Vaskulär Kirurgi vid University of Michigan Medical School
Den prekliniska utvecklingen med CS585 kommer att starta omedelbart under ledning av Dr. Michael Holinstat. Vi är glada över att arbeta tillsammans med en forskningsgrupp av denna kaliber och vi ser en positiv resa framöver för både CS585 och Cereno.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Min forskningsgrupp och jag ser fram emot att fortsätta med ett prekliniskt utvecklingsprogram för CS585 tillsammans med Cereno. Läkemedelskandidaten har redan försett oss med lovande data.
Dr. Michael Holinstat PhD, FAHA, Avdelningen för Farmakologi, Intern Medicin (Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin), och Vaskulär Kirurgi vid University of Michigan Medical School
Efter intensivt arbete med CS1, först i framgångsrika prekliniska och Fas I-studier och nu i förberedelser för en Fas II-studie så är vi glada över att ha studiestarten i sikte. Vi har förstås först några milstolpar framför oss som att få tillåtelse att starta studien (IND-godkännande), vilket vi ser fram emot att checka av. Om vi tittar på den övergripande fastställda tidsplanen är vi nästan i linje med den ursprungliga uppskattningen av när studieresultaten förväntades, vilket i slutändan är en av de viktigaste milstolparna för oss.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Vi är glada över att ingå i detta avtal med University of Michigan efter vår initiala utvärdering av denna lovande läkemedelskandidat. Detta passar bra in i vår strategi att utveckla nya behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser fram emot att både få starta detta och det kommersiella värde vi tror detta kommer att ge Cereno allt eftersom kandidaten framgångsrikt tar sig igenom läkemedelsutvecklingsprocessen.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Japan är en av världen största läkemedelsmarknader, endast efter USA och marginellt Kina. Patentskyddet för CS1 som täcker nu två av de viktigaste globala marknaderna är en attraktiv patentposition inför framtida utveckling.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.
En viktig del av vår strategi för att optimalt positionera Cereno för kommersiell framgång är att kontinuerligt arbeta för att stärka vårt patentskydd kring våra läkemedelskandidater och vår teknologi.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Att säkra patentskydd kan vara avgörande inom läkemedelsutveckling, och därför utvärderas vår strategi och aktiviteter löpande efterhand som vi avancerar i vår kliniska utveckling.
Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer på Cereno Scientific
Vi känner oss trygga i att vi nu har hittat en kompetent partner för vår Fas II-studie i CRO:t Worldwide Clinical Trials. De besitter omfattande erfarenhet i genomförande av studier inom kardiovaskulära sjukdomar och specifikt inom PAH. De har också det rätta nätverket av kliniker och prövare, vilket ger oss de bästa förutsättningar för att lyckas. Vi får nu deras input i slutförandet av studieprotokoll och regulatorisk studiedokumentation för att underlätta den vidare processen på bästa möjliga sätt och sedan kunna starta studien. Det är med förväntan som vi startar det nya året och vi ser framemot de kommande studiemilstolparna.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific
Jag vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för ert engagemang och insatser under 2017 samt uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd och intresse för vårt företag under hela året. Tillsammans har vi arbetat för att göra 2017 till ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.
Sten R. Sörensen, VD
Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1.
Sten R. Sörensen, VD
Vi är mycket glada över att ha påbörjat denna kliniska studie med CS1, ett nytt potentiellt läkemedel för förebyggande av blodpropp.
VD Sten R Sörensen
– Kandidaterna har hög potential och vi vill göra allt vi kan för att maximera deras möjligheter att nå marknaden.
Anna Ridderstad Wollberg, Swelifes projektledare för utlysningen
Vi är väldigt glada att VINNOVAs och Swelifes experter ser samma innovationspotential i CS1 som vi gör och att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling. Tillsammans med de positiva framsteg för Cereno Scientific’s formuleringsarbete med CS1, som publicerats tidigare, hjälper detta bidrag oss att öka våra egna resurser för en klinisk studie med CS1 i år.
Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen
Vi är mycket glada att samarbeta med CTC som vår CRO-partner när vi går in i den kliniska utvecklingsfasen med CS1.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific
Vi är väldigt glada för detta samarbete med Cereno Scientific.
Anders Millerhovf, VD CTC
Sten R. Sörensen
Vi är mycket glada över att välkomna Professor Michael Wolzt, en erkänd expert inom trombosfältet, till Cereno Scientific.
Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen av CS1 i vårt samarbete med Galenica.
Sten R. Sörensen
“…för första gången nu visats att det är möjligt att minska blodproppsbildning via stimulering av kroppens egna försvarssystem mot blodproppar.”
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera