Cereno Scientific stärker ledningsgruppen med rekrytering av Chief Business Officer

Report this content

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att de utsett Etienne Adriansen till den nyinrättade positionen som Chief Business Officer, från den 1 mars 2023. Genom denna utnämning tillförs Cerenos ledningsgrupp kommersiell expertis och kapacitet då affärsutveckling är en aktiv och viktig del av företagets tillväxtstrategi.

”Det gläder mig att få välkomna Etienne till Cereno. Han kommer att komplettera vår ledningsgrupp väl när vi nu ökar vårt fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Etienne har lång erfarenhet inom strategisk portföljförvaltning, kommersialisering, licensiering och affärstransaktioner. Han kommer att ha en betydande roll i att etablera strategiska partnerskap för Cereno och säkerställa kommersiellt värde i vår mycket lovande läkemedelsportfölj med CS1 i Fas II, samt två prekliniska program, CS014 och CS585, båda i förberedelse för klinisk utveckling”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

 

I rollen som Chief Business Officer kommer Etienne att ha huvudansvaret för att driva Cerenos affärsutveckling inom områdena affärsstrategi, portföljförvaltning, licensiering, transaktioner och etablera strategiska samarbeten. Etienne har en M.Sc. i Business Administration & Commercial Law och mer än 20 års erfarenhet av olika kommersiella roller, affärsutveckling och FoU från företag som Lundbeck, Nycomed och LEO Pharma. Etienne kommer till Cereno från Cessatech där han hade rollen som Senior Director Business Development.

För mer information, vänligen kontakta:

Josefine Göranson, Head of IR & Communication
Telefon: +46 704 92 35 63
E-post: info@cerenoscientific.com

www.cerenoscientific.se

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det gläder mig att få välkomna Etienne till Cereno. Han kommer att komplettera vår ledningsgrupp väl när vi nu ökar vårt fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Etienne har lång erfarenhet inom strategisk portföljförvaltning, kommersialisering, licensiering och affärstransaktioner. Han kommer att ha en betydande roll i att etablera strategiska partnerskap för Cereno och säkerställa kommersiellt värde i vår mycket lovande läkemedelsportfölj med CS1 i Fas II, samt två prekliniska program, CS014 och CS585, båda i förberedelse för klinisk utveckling.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific