Positivt framsteg för Cereno Scientifics formuleringsarbete

Cereno Scientific (Aktietorget: “Crno B”) meddelar positivt framsteg i for­mu­leringsarbetet med företagets läkemedelskandidat, CS1, som utförs i samarbete med Galenica, och fortsätter att driva utvecklingen av en bättre behandling för skydd mot blodpropp – den globalt dominerande dödsorsaken.

Cereno Scientifics första läkemedelskandidat, CS1, genomgår formuleringsutveckling. CS1 utvecklas för pre­ventiv behandling av personer som riskerar att få blodproppar. Det nya läkemedlet förväntas ge effektiv behandling samt lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

Efter nyheten i Q4 2016 om att positiva data hade publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH) med dokumentation in vivo i möss som visade trombosskyddande effekt utan att medföra ökad blödningsbenägenhet med den aktiva substansen i Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 – växlar Cereno Scientific upp inför en klinisk studie med CS1 i 2017. 

Samarbete med Galenica

Cereno Scientific inledde formuleringsarbetet med Galenica, en CRO med omfattande formuleringskompetens, i januari 2016 för utveckling av företagets läkemedelskandidat, CS1, i syfte att inleda kliniska studier under 2017. Tre månader in i samarbetet, i mars 2016, ingick de två bolagen ett strategiskt partnerskap där Galenica investerade i Cereno Scientifics utvecklingsarbete och blev därmed en strategisk delägare i bolaget. I april samma år, resulterade det fruktbara samarbetet i att Cereno Scientific kunde lämna in två nya patentan­sökningar relaterat till den nya formuleringen.

Under 2016 har Cereno Scientific och Galenica samarbetat för att optimera egenskaperna hos formuleringen av CS1. Positiva resultat har nu uppnåtts i formuleringsarbetet och därför har Cereno Scientific beslutat att utöka sitt samarbete med Galenica med målet att leverera den specifika CS1 formuleringen till klinisk utvärdering med start Q3 2017.

Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen kommenterar:

“Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen av CS1 i vårt samarbete med Galenica. De positiva resultaten är relaterade till specifika formuleringsegenskaper som bedöms kunna stödja vår kliniska nytta och kommersiella positionering. Det är en spännande tid för oss nu när vi avancerar vår läkemedelskandidat för förebyggande behandling av trombos, CS1, mot kliniska studier som beräknas påbörjas under Q3 i år.”


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Sten R. Sörensen – VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.com 

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se: www.cerenoscientific.se.

Om Galenica

Galenica AB, som grundades 1999, är baserat i Medeon Science Park i Malmö. Verksamheten omfattar utveckling av nya läkemedel både i egen regi och för kunders räkning. Ett omfattande arbete bedrivs inom utveckling, formulering och kvalitetskontroll av läkemedel och läkemedelsnära produkter, framförallt åt små och medelstora läkemedelsbolag. Valencia har tillstånd att tillverka och tillhandahålla material till kliniska prövningar och erbjuder även småskalig kommersiell läkemedelsproduktion. Galenica utvecklar egna innovativa patenterade formuleringar och formuleringsplattformar baserad på intern forskning och utveckling. Ett av företagets största interna projekt är utvecklingen av läkemedlet Ovixan®, en receptförskriven kräm mot psoriasis och eksem. Ovixan® tillhandahålls och säljs i egen regi i hela Norden och är nu marknadsledande i Sverige. Under 2016 kommer produkten att lanseras i stora delar av Europa, dels genom partner och dels genom egen marknads- och försäljningsorganisation. För ytterligare information, se www.galenica.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen av CS1 i vårt samarbete med Galenica.
Sten R. Sörensen