Dela

Citat

Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific
Jag vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för ert engagemang och insatser under 2017 samt uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd och intresse för vårt företag under hela året. Tillsammans har vi arbetat för att göra 2017 till ett riktigt framgångsrikt år för Cereno Scientific.
Sten R. Sörensen, VD
Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1.
Sten R. Sörensen, VD
Vi är mycket glada över att ha påbörjat denna kliniska studie med CS1, ett nytt potentiellt läkemedel för förebyggande av blodpropp.
VD Sten R Sörensen
– Kandidaterna har hög potential och vi vill göra allt vi kan för att maximera deras möjligheter att nå marknaden.
Anna Ridderstad Wollberg, Swelifes projektledare för utlysningen
Vi är väldigt glada att VINNOVAs och Swelifes experter ser samma innovationspotential i CS1 som vi gör och att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling. Tillsammans med de positiva framsteg för Cereno Scientific’s formuleringsarbete med CS1, som publicerats tidigare, hjälper detta bidrag oss att öka våra egna resurser för en klinisk studie med CS1 i år.
Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen
Vi är mycket glada att samarbeta med CTC som vår CRO-partner när vi går in i den kliniska utvecklingsfasen med CS1.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific
Vi är väldigt glada för detta samarbete med Cereno Scientific.
Anders Millerhovf, VD CTC
Sten R. Sörensen
Vi är mycket glada över att välkomna Professor Michael Wolzt, en erkänd expert inom trombosfältet, till Cereno Scientific.
Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen av CS1 i vårt samarbete med Galenica.
Sten R. Sörensen
“…för första gången nu visats att det är möjligt att minska blodproppsbildning via stimulering av kroppens egna försvarssystem mot blodproppar.”
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Prenumerera