Första kliniska studien med CS1 avslutad

Report this content

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget avslutat sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten CS1. Preliminära resultat visar på god säkerhet och tolerabilitet.

Studien har genomförts i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala. I studien deltog individer med ökad riskprofil för trombos för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper hos CS1. Dessutom studerades effekter på riskmarkörer för trombos.

Cereno fortsätter arbetet med att analysera alla data från studien och hoppas att under andra kvartalet kunna presentera samtliga resultat som inkluderar data på CS1 farmakokinetik och potentiella farmakodynamiska effekter.

’’Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter,’’ säger Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific utvecklar en förbättrad behandling för skydd mot blodpropp (trombos) – den globalt dominerande dödsorsaken. Företagets läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för preventiv behandling av personer som riskerar att få trombosrelaterad sjukdom. Den terapeutiska potentialen av CS1 som en ny behandling för förebyggande av trombos har bekräftats i olika prekliniska studier. Dessa studier i djurmodell har visat att det är möjligt att minska trombosbildningen genom att stimulera kroppens eget försvar mot trombos, utan ökad risk för blödningsbiverkning.

Relaterade pressmeddelanden:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen – VD
Tel: +46 73 374 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget är Göteborgsbaserat med kontor i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på AktieTorget sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi ser fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien och tillsammans med vår säkerställda finansiering upp till 106 MSEK bereder detta vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter.
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific